Huur of pacht?

Blog

In de praktijk en in procedures gaat het in het algemeen vaak fout als het gaat om het juist kwalificeren van overeenkomsten. In het bijzonder geldt dit voor de kwalificatie huur/pacht. Deze uitspraak laat het belang van een juiste kwalificatie zien.

Inleiding

De verhuurder heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis dat is gewezen tussen haar en de curator van de voormalige gebruiker van een bedrijfsruimte. De curator voert in hoger beroep aan dat de voormalige gebruiker die ruimte gebruikte ten behoeve van het door haar geëxploiteerde bloembollenbedrijf, zodat geen sprake is van huur maar van pacht.

Overwegingen Gerechtshof

Het Hof overweegt dat tussen verhuurder/verpachter en gefailleerde geen huurovereenkomst, maar een pacht­overeenkomst tot stand is gekomen. De verhuurder had zich in eerste aanleg op het standpunt gesteld, dat de huurder geen bouwland in gebruik had gekregen en dat dus geen sprake was van pacht maar van huur. Het Hof geeft aan dat deze stelling van de huurder onjuist is. Voor het in gebruik geven ten behoeve van de landbouw, is niet nodig dat er landbouwgrond in gebruik wordt gegeven. Het in gebruik geven van een bloembollenschuur wordt gedaan ten uitoefening van de landbouw. De regeling van de pacht heeft dus een ruimere reikwijdte dan dat hier door de verhuurder is betoogd.

Het belang van de juiste kwalificatie van de overeenkomst

Het oordeel van het Hof is juist. Het oordeel past in de wat dit betreft bestendige lijn in de rechtspraak. Toch is het goed om van deze uitspraak kennis te nemen. In de praktijk en in procedures gaat het in het algemeen vaak fout als het gaat om het juist kwalificeren van overeenkomsten. Ook deze uitspraak laat het belang van een juiste kwalificatie zien. Partijen hebben onnodig kosten moeten maken en hebben onnodig tijd verloren voor het voeren van de procedures bij de rechtbank en het Hof. Als de verhuurder de overeenkomst meteen juist had gekwalificeerd, dan hadden partijen meteen bij de juiste instantie, de pachtkamer van de rechtbank, kunnen procederen.

Slotsom

De slotsom in hoger beroep is, dat de kantonrechter in eerste instantie niet bevoegd was om van de vorderin­gen van verhuurder/verpachter kennis te nemen. De zaak wordt door het Hof verwezen naar de in deze bevoegde instantie, te weten de Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem. Daar zal het geschil worden afgedaan.

Klik hier voor de uitspraak van het Hof Amsterdam van 24 juni 2014

Mocht u meer informatie willen ontvangen over huur- en/of pachtrecht, neem dan contact op met één van onze specialisten.