Hoge Raad gaat om: faillissement vof betekent niet meer automatisch faillissement van vennoten

Blog

De Hoge Raad is op 6 februari 2015 teruggekomen van de sinds jaar en dag geldende regel, dat een faillissement van een vennootschap onder firma (vof) automatisch het faillissement van haar vennoten betekent.

De voorheen geldende regel vloeide voort uit het feit dat de vennoten van een vof op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vof. Voor de praktijk betekent dit voor schuldeisers, dat bij het aanvragen van het faillissement van een vof, daarnaast ook het faillissement van ieder van de vennoten moet worden aangevraagd. Voor vennoten in een vof betekent de uitspraak, dat deze niet meer failliet kunnen worden verklaard zonder dat expliciet om hun eigen faillissement is verzocht. Het betekent niet dat zij niet meer, of in mindere mate aansprakelijk zijn voor de schulden van de vof. Iedere vennoot is nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vof.

Bent u geïnteresseerd in de volledige uitspraak, klik dan hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.