Blogs

Het herstelrecht van de aannemer

28/11/16 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

Moet de opdrachtgever die zijn aannemer aansprakelijk stelt voor gebreken na de oplevering, de aannemer in de gelegenheid stellen om de gebreken te herstellen? Het Gerechtshof Den Haag heeft recent hierover geoordeeld.

De opdracht

De eigenares van een pand heeft de aannemer de opdracht gegeven om een gedeelte van de begane grondvloer te vervangen. De aannemer heeft de bestaande houtenvloerconstructie verwijderd, en heeft een nieuwe balklaag en houten vloer geleverd en geplaatst.

Houtrot

Begin januari 2015 stelt de eigenares de aannemer aansprakelijk voor schade die is opgetreden aan de vloer als gevolg van verrotting. De balklaag is aangetast door houtrot. Vlak daarna stelt aannemer dat zij bereid is om de houten vloer kosteloos te demonteren, de balklaag te vervangen om daarna de vloer daarop te plaatsen.

Herstelwerkzaamheden door derde

De eigenares gaat niet akkoord met dit voorstel. Zij wil schadevergoeding, of dat de  aannemer voor 13 februari 2015 met een ander voorstel komt. Zo niet, dan laat de eigenares het herstel door een derde uitvoeren. Deze derde zou dan overigens niet een nieuwe balklaag realiseren, maar de gehele begane grondvloer in beton uitvoeren.

Kantonrechter

Omdat een reactie uitblijft, heeft de eigenares het herstel laten uitvoeren. Zij start vervolgens een procedure. Zij stelt dat zij met de aannemer een garantieregeling is overeen gekomen, op grond waarvan een garantietermijn van tien jaar zou gelden voor de vloer. De kantonrechter gaat hierin mee en veroordeelt de aannemer tot betaling van € 12.334,=.

Hoger beroep

De aannemer gaat in hoger beroep. Anders dan de kantonrechter, stelt het Hof dat helemaal geen garantieregeling is overeengekomen. Omdat tussen partijen geen bijzondere garantieregeling geldt, is de regeling voor het herstel van gebreken in de artikelen 7:759-7:761 BW van toepassing.

7:759 BW

Op basis van artikel 7:759 lid 1 BW is de aannemer verplicht tot herstel van gebreken in het werk waarvoor hij  aansprakelijk is. Vertoont het werk gebreken, dan moet de opdrachtgever, tenzij dit gelet op de omstandigheden van het geval niet van hem kan worden gevergd, de aannemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. De gedachte hierachter is dat in het algemeen gewenst is dat de aannemer het betalen van vervangende schadevergoeding zoveel mogelijk kan voorkomen, door de gebreken in een redelijke termijn te herstellen. Het zelf herstellen van gebreken zal voor de aannemer doorgaans goedkoper zijn, dan het vergoeden van herstel dat is verricht door een derde. Alleen als de aannemer geen gebruik maakt van deze gelegenheid en weigert de gebreken te herstellen, dan kan de opdrachtgever de gebreken door een derde laten herstellen.

Onbekwaamheid van de aannemer

Op de hiervoor aangehaalde regeling geldt een aantal uitzonderingsgevallen. Als de noodzakelijke herstel­werkzaamheden tot groot nadeel voor de opdrachtgever leiden, of als  geen goed resultaat van het herstel is te verwachten, omdat de aannemer onbekwaam is, dan hoeft de opdrachtgever de aannemer niet in de gelegenheid te stellen om de gebreken zelf te herstellen. De opdrachtgever moet dit wel deugdelijk onderbouwen.

Vernietiging vonnis kantonrechter

Het Hof komt al snel tot de conclusie dat de aannemer in de gelegenheid had moeten worden gesteld de gebreken zelf te herstellen. De eigenares heeft hem weliswaar gevraagd het werk te herstellen, maar het recht op herstel geldt in dit geval alleen voor het herstel van de houten vloer. Omdat de eigenares een betonnen vloer wil en zij de aannemer niet in staat stelt de houten vloer te herstellen, heeft de eigenares gehandeld in strijd met artikel 7:759 lid 1 BW. Het Hof vernietigt dan ook het vonnis van de kantonrechter. De aannemer hoeft daarom geen schadevergoeding aan de eigenares van het pand te betalen.

Praktijk

Bij een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer raken de verhoudingen vaak verstoord. De opdrachtgever zal een aannemer, ook als de verhoudingen verstoord zijn, de mogelijkheid moeten bieden om gebreken te herstellen. Doet hij dat niet, dan kan geen schadevergoeding worden gevraagd van de aannemer.

Klik hier voor de uitspraak.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze uitspraak dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs