Handhaving tegen huiselijk geweld tijdens de coronacrisis: Tijdelijk huisverbod

Blog

Schenkeveld Advocaten - huiselijk geweld

 

Door de maatregelen vanuit de rijksoverheid om verspreiding van het coronavirus te beperken, blijven mensen zoveel mogelijk thuis. Dit kan leiden tot spanningen in huis. In sommige situaties escaleert dit en is sprake van (ernstig) huiselijk geweld. Volgens de NOS is wereldwijd een toename van huiselijk geweld te zien.

Optreden door burgemeester

Ook tijdens de onzekere periode rondom het corona-virus kan de burgemeester hiertegen optreden door een tijdelijk huisverbod op te leggen. Het is goed om te weten dat deze bevoegdheid ook in deze periode kan worden ingezet.

Corona en het tijdelijk huisverbod

Een voorbeeld hiervan staat in de uitspraak van de Afdeling van 7 april 2020. De feiten daarin bevestigen dat terecht een huisverbod is opgelegd. In de uitspraak is ingegaan op de gevolgen van het corona-virus en een lockdown voor het tijdelijke verblijf buitenshuis door appellant. De uitspraak valt op om drie redenen:

  1. de maatregelen rond het coronavirus zijn meegewogen in het huisverbod;;
  2. er is rekening gehouden met vervangend verblijf tijdens het huisverbod;
  3. de procedure is binnen drie weken (!) volledig afgerond.

Wat is een tijdelijk huisverbod?

De Wet tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen. Dit kan als uit feiten en/of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van die persoon in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van een ander in die woning, of als op grond van feiten en/of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het huisverbod wordt ingezet in situaties van huiselijk geweld.

Hoe lang duurt een tijdelijk huisverbod?

Het verbod geldt voor de periode van tien dagen. Deze periode kan volgens artikel 9 Wth worden verlengd door de burgemeester tot maximaal vier weken nadat het is opgelegd.

Besluit burgemeester Amstelveen 18 maart 2020

Het huisverbod in deze zaak is opgelegd vanwege huiselijk geweld. Op 18 maart 2020 pakt een vader zijn oudste dochter van 18 jaar tijdens een ruzie bij haar keel en duwt haar tegen een muur. De burgemeester van Amstelveen besluit op 19 maart 2020 aan de man een tijdelijk huisverbod en een contactverbod op te leggen. Het huisverbod geldt tot 29 maart 2020, 07.48 uur. Op basis van nader onderzoek besluit de burgemeester op 26 maart 2020 het huisverbod te verlengen voor een aansluitende periode van achttien dagen tot 16 april 2020, 07.48 uur.

De burgemeester heeft bij zijn besluiten betrokken dat uit verklaringen volgt dat al langer sprake is van fysiek en verbaal geweld door de vader tegen de andere gezinsleden.

Beroep, hoger beroep en verzoeken om schorsing

De vader gaat in beroep bij de rechtbank en vraagt schorsing van het huisverbod in een voorlopige voorziening. Dit is tevergeefs, waarna hij in hoger beroep gaat bij de Afdeling en opnieuw een voorlopige voorziening vraagt.

Corona-virus

De vader stelt in hoger beroep dat hij bij een lockdown nergens naartoe kan. Ook is met verhuurder overeengekomen dat tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen plaatsvinden. De burgemeester zou dit niet hebben betrokken bij de genomen besluiten.

Belangenafweging

De Afdeling maakt daar terecht korte metten mee. De Afdeling toetst of het besluit terecht is opgelegd. Uit het besluit blijkt dat de (financiële) situatie van de vader is meegewogen. De burgemeester heeft besloten om de vader voor de duur van het huisverbod op kosten van de gemeente in een hotel te laten verblijven.

Hoger beroep ongegrond

De Afdeling verklaart het hoger beroep ongegrond, en wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. Het huisverbod is terecht opgelegd. De omstandigheden van de vader én de maatregelen door de coronacrisis zijn meegenomen in de besluiten.

Tip

Het is goed om te weten dat in dergelijke situaties – ook nu – een huisverbod kan worden opgelegd. Ik raad de burgemeester aan om de huidige situatie door de coronacrisis expliciet mee te nemen in het besluit door dit te motiveren. Verder blijkt uit deze uitspraak dat de procedure heel kort kan zijn.

Heeft u vragen over het tijdelijk huisverbod of handhaving tijdens de coronacrisis? Neem dan contact met ons op.