Gemeente aansprakelijk voor letselschade door niet strooien bij gladheid?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Snow,Removal,Equipment,Sprinkling,The,Road,With,Sand,And,Salt

Op maandag 13 januari jl. was het in onder andere de gemeente Hoorn spekglad op de wegen, fietspaden en voetpaden. Door een inschattingsfout heeft de gemeente Hoorn niet gestrooid in de nacht van zondag op maandag. ÉénHoorn meldt veel ongevallen waarbij ledematen en tanden zijn gebroken en fietsen kapot zijn gegaan. NH nieuws meldt 17 botbreuken! Kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade?.

Gemeente aansprakelijk voor letselschade?

De gemeente Hoorn heeft middels woordvoerder M. Schuijt laten weten dat de inschatting voor deze maandag fout is geweest. Bij twijfel moet er namelijk altijd gestrooid worden op de wegen en de paden, aldus wethouder S. Boersma.

Als de gemeente Hoorn als wegbeheerder is aan te merken, dan moeten zij op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:174 BW) zorgen dat de wegen en paden geen gevaar opleveren voor personen of zaken. Het moet dan gaan om een ‘gebrek aan de weg’. Als het gaat om ijs op het wegdek, dan is geen sprake van een gebrek aan het weg.

De wegbeheerder moet er wel voor zorgen dat de weg geen gevaar kan opleveren voor anderen en moet de weg in goede staat verkeren. De wegbeheerder heeft dus een zorgplicht. De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 6:162 BW voor een onrechtmatige daad (nalaten). Het gaat in dit geval dan wel om een inspanningsverplichting van de wegbeheerder om gladheid te voorkomen.

De vraag is of van de wegbeheerder kon worden verwacht dat zij zou ingrijpen. Dit lijkt hier het geval te zijn. De wethouder geeft aan dat er bij twijfel altijd gestrooid moet worden. Verder geeft de woordvoerder van de gemeente aan dat er sprake is geweest van een inschattingsfout door niet te strooien.

Letsel en schade

Als u letsel oploopt door gladheid is dat erg vervelend. Herstelt het opgelopen letsel snel of moet er een hersteloperatie worden uitgevoerd? Misschien heeft u fysiotherapeutische behandelingen nodig. Of kan er in de toekomst artrose (slijtage) ontstaan in verband met de opgelopen breuk(en). Het is verstandig om medisch goed in kaart te brengen wat de omvang is van het opgelopen letsel en wat de toekomstrisico’s zijn.

Naast het opgelopen  letsel, kunt u misschien niet meer naar school of uw werkzaamheden uitvoeren en heeft u hulp nodig bij het aankleden en douchen. Verder bent u mogelijk gezien in het ziekenhuis en moet u uw eigen risico betalen als gevolg van dit bezoek. Dit zijn nog maar een aantal schadeposten die denkbaar zijn.

Hulp van een letselschade advocaat

Een letselschade advocaat kan u helpen om de gemeente aansprakelijk te stellen, de medische gevolgen in kaart te brengen en uw schade te laten vergoeden. De kosten van een letselschade advocaat worden bij de erkenning van de aansprakelijkheid vergoed. De bijstand van een letselschade advocaat is in dat geval volledig kosteloos voor u.

Heeft u nog vragen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met onze letselschade advocaten voor een persoonlijk advies/gesprek.

Bronnen: Gladheid zorgt voor vele valpartijen in Hoorn, gemeente betreurt te laat strooien – NH Nieuws en Vragen over talloze ongelukken door niet strooien na’verkeerde inschatting’ – ÉénHoorn (hetbestevoorhoorn.nl)