Geen bekostiging islamitische school

Blog

De staatssecretaris van Onderwijs heeft terecht geweigerd een middelbare school in Den Haag te bekostigen van Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO). Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 28 september 2016 geoordeeld.

Bekostiging

Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs kan een school een aanvraag voor bekostiging doen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de school op basis van prognosecijfers onder andere aantonen dat er voldoende potentiële leerlingen zijn. Bij de aanvraag moet ook de richting van de school worden aangegeven.

Richting school

SIO voldoet niet aan het vereiste leerlingenpotentieel op uitsluitend islamitische grondslag. Volgens SIO moet ook het potentieel in rooms-katholieke richting worden meegenomen in de beoordeling. Zij heeft namelijk in haar statuten vastgelegd dat het onderwijs ook uit gaat van een rooms-katholieke richting en een aantal andere (godsdienstige) richtingen. SIO meent dat het potentieel van al deze richtingen bij elkaar moet worden opgeteld en dat daarmee het vereiste leerlingenpotentieel wordt behaald.

Islamitische richting

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is daar niet in mee gegaan. Het Nederlandse onderwijsstelsel is gebaseerd op artikel 23 van de Grondwet. Als het gaat om bijzonder onderwijs, is deze gebonden aan richtingen. Hierdoor moet ondubbelzinnig blijken van welke richting het onderwijs uit gaat.

Uit de naam van SIO kan worden opgemaakt dat de school uitsluitend uit gaat van de islamitische richting. Daarnaast blijkt uit de statuten dat bestuursleden van de school belijdend moslim moeten zijn. Bovendien kan een bestuurslid worden ontslagen als hij in strijd handelt met de Qur’an en de Sunnah. Dit lijkt tegenstrijdig met het doel om uit te gaan van meerdere godsdienstige richtingen.

Onvoldoende leerlingenpotentieel

Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de stichting in haar statuten niet duidelijk tot uitdrukking laten komen van welke richting het onderwijs uitgaat. Daarom mocht de staatssecretaris de rooms-katholieke en andere richtingen buiten beschouwing laten. Omdat er op basis van de prognosecijfers onvoldoende leerlingen zijn om een school uitsluitend op islamitische grondslag te starten, heeft de staatssecretaris terecht geweigerd de nieuwe islamitische school te bekostigen.