Gebruiksvergoeding bij alleengebruik gezamenlijke (echtelijke) woning

Blog

Schenkeveld Advocaten - huis rekenmachine geld

Woont uw (aanstaande) ex-echtgenoot nog in uw gezamenlijke woning en woont u ergens anders, dan kunt u aanspraak maken op een gebruiksvergoeding. Ook als u niet getrouwd bent!

Wat is een gebruiksvergoeding?

Het kan zijn dat u op grond van een afspraak met uw (ex)partner, of op grond van een beschikking van de rechtbank niet (meer) in uw gezamenlijke woning woont. U kunt dan ook geen gebruik meer maken van de woning, waar u nog wel mede-eigenaar van bent. De gebruiksvergoeding is een compensatie voor het gemis van het gebruik en genot van de gezamenlijke  woning.

Wanneer gebruiksvergoeding betalen of ontvangen?

Er moet een gebruiksvergoeding betaald worden als:

  • De echtelijke woning nog gezamenlijk eigendom is en
  • Eén van de (ex-) echtgenoten alleen of met zijn of haar kinderen in de woning woont.

Op verzoek van een echtgenoot kan de rechter bepalen dat hij of zij het alleenrecht heeft om in de woning te verblijven voor de duur van zes maanden na de formele echtscheiding. Daarbij kan de rechter dan –op verzoek van de andere echtgenoot- bepalen dat daar een redelijke vergoeding tegenover moet staan.

Wanneer gaat de gebruiksvergoeding in?

De gebruiksvergoeding gaat in op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Onlangs heeft het Hof Amsterdam echter beslist dat een gebruiksvergoeding ook kan ingaan per datum van de ontbinding van de gemeenschap van goederen. Dat is de datum van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift. Ook kan bij voorlopige voorziening worden verzocht om voor de duur van de procedure het alleen gebruik te hebben. In dat geval kán de rechter dus bepalen dat de vergoeding al ingaat per datum indiening van het verzoek tot echtscheiding.

Gebruiksvergoeding als u niet getrouwd bent

Bent u niet getrouwd, dan kan er ook reden zijn om een gebruiksvergoeding vast te stellen als de één het alleengebruik heeft van een gezamenlijke woning en de ander niet. Er wordt wel altijd rekening gehouden met de redelijkheid en billijkheid.

Hoe hoog is de gebruiksvergoeding?

Over de hoogte van de gebruiksvergoeding verschillen de meningen nogal eens. Zo heeft het Hof Den Bosch op 26 mei 2020 beslist dat de gebruiksvergoeding gekoppeld is aan een rentevergoeding en de overwaarde (namelijk 0,5 % daarvan).
Het jaar daarvoor had dit Hof op 2 juli 2019 geoordeeld dat die gebruiksvergoeding gelijk was aan de huurwaarde.
Het Hof Amsterdam en het Hof Den Haag hebben in 2020 de gebruiksvergoeding gebaseerd op de woonlasten. Nu in die laatste gevallen de man, die in de woning was blijven wonen, alle woonlasten betaalde (dus ook de helft van zijn ex-vrouw), is er toen geen vergoeding vastgesteld.

Heeft u hier vragen over of vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor een gebruiks­vergoeding, neem dan contact op met mr. A.I. Lunshof, familierechtadvocaat van ons kantoor.