Eerste uitspraak alimentatieverlaging door coronacrisis

Blog

Schenkeveld Advocaten - omgevallen spaarvarken

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 27 mei 2020 een eerste uitspraak gedaan over de gevolgen van de coronacrisis voor een alimentatieverplichting. Een DGA (directeur groot aandeelhouder) kon door forse omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis niet langer voldoen aan de eerder vastgestelde alimentatieverplichting.

Verzoek om verlaging alimentatie

Namens de man is verzocht de alimentatie te verlagen, omdat vanwege de omzetdaling het salaris dat uit de B.V. werd ontvangen noodgedwongen moest worden verlaagd en ook geen dividend meer kon worden uitgekeerd.

Oordeel Hof

Het Hof heeft daarop de alimentatie verlaagd, omdat de man vanwege de omzetdaling geen dividend aan zichzelf heeft kunnen uitkeren, dat voorgaande jaren wel kon worden uitgekeerd.

Het Hof hield géén rekening met de door de man gestelde noodgedwongen verlaging van zijn salaris, omdat dat door hem onvoldoende was onderbouwd. Het Hof oordeelde dat hij dat had moeten aantonen aan de hand van operationele kasstromen, waaruit de inkomsten en uitgaven hadden kunnen worden aangetoond. Zo had de man kunnen onderbouwen dat de B.V. niet langer in staat was om het salaris te kunnen betalen. Zodoende hield het Hof met betrekking tot het salaris rekening met het bekende uitgangspunt van het gemiddelde van de afgelopen drie jaren.

De alimentatie werd dus verlaagd maar alleen om de reden dat er geen dividend meer kon worden uitgekeerd.

Inzicht in kasstromen

Belangrijk is dus om als ondernemer goed te onderbouwen dat ten gevolge van omzetdaling een lager salaris moet worden uitgekeerd door middel van inzicht in de operationele kasstromen. Zo kan aangetoond worden dat de inkomsten zijn verlaagd en de uitgaven onverminderd zijn doorgelopen.

Heeft u nog vragen over alimentatie, dan kunt u contact opnemen met Annet Lunshof, familierecht­advocaat (en ook mediator) van ons kantoor.