Eerste Kamer heeft op 2 februari jl. met grote meerderheid ingestemd met de Wet Deregulering Arbeidsrelaties

Blog

Met deze wet wordt met ingang van 1 mei 2016 de zogenaamde VAR- verklaring afgeschaft. Vanaf dat moment moeten zelfstandigen zonder personeel en opdrachtgevers, een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde, overeenkomst afsluiten waarin zij hun arbeidsrelatie regelen.

Op de website van de Belastingdienst staat inmiddels al een groot aantal modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Met de wet denkt de Belastingdienst beter de schijn zelfstandigheid te kunnen controleren. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode waarin de Belastingdienst terughoudend zal controleren.