Digitaal leven na de dood?

Blog

Wilt u digitaal dood of wilt u voort blijven leven? Van belang is hier over na te denken. Indien u de afwikkeling van de offline nalatenschap wilt regelen en een vinger in de pap wilt houden dan kunnen de wensen het beste worden opgeschreven.

Is er eeuwig digitaal leven na de dood?

Wat gebeurt er met uw digitale leven nadat u bent overleden? Is er een eeuwig digitaal leven na de dood? In beginsel wel. Er is voor de digitale afwikkeling niets geregeld. Als de hoofdregel uit het (offline)erfrecht wordt gevolgd dan nemen de erfgenamen de overeenkomsten, in dezelfde hoedanigheid als degene die overlijdt, over op grond van de saisineregel. Indien de erfgenamen digitale overeenkomsten willen opzeggen of toegang willen krijgen tot de accounts en de profielen zonder dat zij beschikken over inloggegevens dan duurt dit vaak erg lang en is dit moeilijk. De overlijdensakte zal dan onder andere moeten worden toegestuurd. Dit moet ook als de betreffende bedrijven in het buitenland zijn gevestigd. Hieruit volgt dus dat het van belang is dat de erfgenamen de beschikking krijgen over wachtwoorden. Allereerst is er echter de vraag wat u wilt met uw digitale leven. Wilt u bijvoorbeeld dat er een soort van herdenkingspagina wordt gemaakt van uw Facebook-profiel of wilt u dat het profiel helemaal wordt verwijderd. Hier kan uiteraard ook een termijn voor worden afgesproken zodat het profiel nog zes maanden zichtbaar blijft in het kader van de herdenking en daarna wordt verwijderd. Van belang is dat de erfgenamen van deze wens op de hoogte zijn. Het is dus zeer verstandig om dit mee te nemen bij het maken en/of wijzigen van het testament. Laat dan een passage opnemen over de wensen van het digitale nalatenschap.

Leg wachtwoorden vast

De wachtwoorden vastleggen in het testament is ook een mogelijkheid. Dit is echter een prijzige exercitie op het moment dat de wachtwoorden eens per maand of überhaupt worden gewijzigd. Denk daarbij eveneens aan het vergroten van de digitale nalatenschap door bijvoorbeeld nieuwe profielen aan te maken. Dit zal dan steeds bij de notaris moeten worden vastgelegd. Verstandiger is dit apart bijvoorbeeld op uw computer of geprint in een kluis te bewaren. Van belang is natuurlijk dat dit goed is beveiligd.

Verwijder profielen

Via http://www.suicidemachine.org/ en http://www.accountkiller.com/ kunnen actieve profielen reeds worden verwijderd. Dit is handig als er bijvoorbeeld zeer oude accounts zijn die niet meer worden gebruikt. U schoont dan eigenlijk het internet op.

Het lijkt mij niet wenselijk dat het digitale nalatenschap langdurig voort blijft bestaan na overlijden. Een herdenkingspagina is voor een beperkte duur interessant maar zeker niet voor langer dan een aantal maanden en/of jaren. Het Internet kan immers nog honderden of duizenden jaren bestaan. Alle mensen die vanaf nu overlijden zullen dan een herdenkingspagina hebben en er komt dan een digitaal kerkhof op het Internet. Dit is niet wenselijk. Kortom: leg uw wens over digitale nalatenschap vast in uw testament en schrijf uw wachtwoorden op!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.