Ongevallen-inzittenden verzekering (OIV)

Woord

Wat is een ongevallen inzittenden verzekering (OIV)?

Een ongevallen inzittenden verzekering is een aanvullende autoverzekering die dekking biedt bij letselschade.

Ongevallen inzittenden verzekering (OIV) keert vast bedrag uit

De ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) biedt geen dekking voor de daadwerkelijk geleden schade, maar keert een vast bedrag uit. Dit is het grote verschil ten opzichte van de schade-inzittendenverzekering (SVI). De schade wordt alleen uitgekeerd als de bestuurder en/of de passagier(s) als gevolg van het ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt.

Hoogte uitkering ongevallen inzittenden verzekering (OIV)

Het uitgekeerde schadebedrag verschilt per verzekering en varieert tussen de € 10.000,00 en € 20.000,00 in geval van overlijden en tussen de € 20.000,00 en € 50.000,00 bij blijvende invaliditeit.

Direct contact opnemen