Ongevallen-inzittenden verzekering (OIV)

Wat is een ongevallen inzittenden verzekering (OIV)?

Een ongevallen inzittenden verzekering is een aanvullende autoverzekering die dekking biedt bij letselschade.

De ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) biedt geen dekking voor de daadwerkelijk geleden schade, maar keert een vast bedrag uit. Dit is het grote verschil ten opzichte van de schade-inzittendenverzekering (SVI). De schade wordt alleen uitgekeerd als de bestuurder en/of de passagier(s) als gevolg van het ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt.

Het uitgekeerde schadebedrag verschilt per verzekering en varieert tussen de € 10.000,00 en € 20.000,00 in geval van overlijden en tussen de € 20.000,00 en € 50.000,00 bij blijvende invaliditeit.

Direct contact opnemen