Co-ouderschap (fifty/fifty-zorgregeling) uitgangspunt?

Blog

Schenkeveld Advocaten - scheiding kind

 

Onlangs is een voorstel gedaan om wettelijk vast te leggen dat na scheiding een fifty/fifty- zorgverdeling (“co-ouderschap”) tussen de ouders uitgangspunt is. Daarbij zou het de ouders –of indien nodig de rechter- wel vrij staan om te komen tot een andere verdeling.  Onderzocht is of dit wenselijk is.

Fifty/fifty regeling

Tijdens het onderzoek is gekeken naar het welbevinden van gezinnen mèt en zonder een fifty/fifty-regeling (“co-ouderschap”). Uiteraard werden met name de belangen van de kinderen daarbij meegewogen en bij welke regeling zij zich het beste voelen. Na het nodige onderzoek is de conclusie getrokken dat, hoewel in de laatste jaren in Nederland het co-ouderschapsmodel het ideaalbeeld lijkt te zijn geworden, niet kan worden aangetoond dat een wettelijk uitgangspunt van een gelijke verdeling van de zorg wenselijk zou zijn om de belangen van kinderen en ouders bij echtscheiding te dienen.

Niet meer communicatie of samenwerking tussen ouders

Aanpassing van de wetgeving daarop zou geen positieve gevolgen hebben. Ten eerste zouden de belangen van de ouders daar niet mee gediend worden, omdat een dergelijke regeling niet méér communicatie en/of samenwerking tussen de ouders zou bewerkstelligen. Het zou ook het aantal conflicten tussen de ouders niet beheersen. Dat zou overigens weer wel kunnen worden bereikt door een goede scheidingsbegeleiding en/of bemiddeling.

Welzijn van de kinderen

Ook zou dit niet zo zeer positief uitvallen met het oog op het welzijn van de kinderen. Bij een wettelijke invoering van een fifty-fifty-verdeling wordt er namelijk te veel geredeneerd vanuit het perspectief van de ouders. Uit bevindingen blijkt dat het erg waarschijnlijk is dat de ouders die 50 % als het hoogst haalbare gaan beschouwen waarop zij “recht” denken te hebben. Er kan in dat geval voorbijgegaan worden aan wat het beste is voor het kind.

Wat is het beste voor een kind?

Wat het beste is voor een kind, valt samen te vatten onder het overkoepelende idee: hoe minder conflict, hoe beter het welzijn van het kind. Zoals hiervoor al gezegd, is het niet waarschijnlijk dat een opgelegde fifty-fifty-verdeling een verbetering teweeg brengt in de communicatie en/of de samenwerking tussen de ouders, terwijl dat nu juist een voorwaarde lijkt te zijn voor het succes van een co-ouderschap. Voor de kinderen in een situatie waarbij er tussen de ouders weinig conflict is, heeft het co-ouderschap wèl voordelen, maar voor deze groep zou de invoering van een wettelijk fifty-fifty uitgangspunt weinig verschil uitmaken: de ouders zijn in zo’n situatie zelf al goed in staat om afspraken te maken over de invulling van het ouderschap.

Advies nodig?

Schenkeveld kan u adviseren en zo nodig bijstaan in een procedure over de verdeling van de zorg van uw kinderen na scheiding.  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Annet Lunshof, familierecht­advocaat (en ook mediator) van ons kantoor.

Het gehele rapport leest u hier: “Rapport omgangsregeling tussen ouders na scheiding.