Scheidingsmediation

Woord

Wat is scheidingsmediation?

Scheiding met mediation is een alternatieve methode om het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst te beëindigen. Er is sprake van één advocaat die voor beide partners optreedt als scheidingsmediator met als doel dat beide partijen het onderling eens worden en uiteindelijk goed uit elkaar gaan.

Onderhandelingen mediation bij scheiding

In het onderhandelingsproces komen verschillende onderwerpen aan bod zoals het ouderschapsplan, partneralimentatie, verdeling van het vermogen, pensioenverdeling etc. De afspraken die gemaakt worden in het onderhandelingsproces, worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Deze overeenkomst wordt vervolgens door beide partijen ondertekend en ingediend bij de rechtbank.

Voordelen van scheiden met mediator

Scheiding met een mediatior kent de volgende voordelen:

  • De scheiding verloopt sneller
  • Partners bepalen zelf welke afspraken er gemaakt worden
  • Het is goedkoper doordat beide partijen dezelfde advocaat-scheidingsmediator hebben.

MfN register mediator in Alkmaar, Amsterdam en Hoorn

Een MfN mediator werkt volgens een hoge kwaliteitsstandaard en wordt voortdurend getoetst. Een MfN-registermediator staat ingeschreven in hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. Op zoek naar een MfN gekwalificeerde mediator? Neem direct contact op met Annet Lunshof.