Bill de Vis

Advocaat

Bill de Vis is vennoot en werkzaam op onze vestiging in Alkmaar. Hij heeft ervaring in zowel het privaatrechtelijke als in het publiekrechtelijke onroerend goedrecht. De nadruk van zijn praktijk ligt op koop en verkoop van onroerende zaken; PPS constructies; bestemmingsplannen en daaraan gerelateerde procedures en algemeen bestuursrecht. Op deze vakgebieden heeft hij ook een drietal Grotius specialisatieopleidingen met succes voltooid. In 2010 kreeg hij het Grotius Fellowship uitgereikt.

Daarnaast treedt hij voor de Orde van Advocaten op als docent Bestuursprocesrecht voor de Beroepsopleiding Advocatuur.