Bill de Vis

Gespecialiseerd in:

Overheidsrecht, Vastgoedrecht

Bill de Vis is vennoot en werkzaam op onze vestiging in Alkmaar. Hij heeft ervaring in zowel het privaatrechtelijke als in het publiekrechtelijke onroerend goedrecht. De nadruk van zijn praktijk ligt op koop en verkoop van onroerende zaken; PPS constructies; bestemmingsplannen en daaraan gerelateerde procedures en algemeen bestuursrecht. Op deze vakgebieden heeft hij ook een drietal Grotius specialisatieopleidingen met succes voltooid. In 2010 kreeg hij het Grotius Fellowship uitgereikt.

Daarnaast treedt hij voor de Orde van Advocaten op als docent Bestuursprocesrecht voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Bill de Vis is a partner and works at our Alkmaar office. He has experience in both private and public real estate law. His practice focuses on the purchase and sale of immovable property, PPP constructions, zoning plans and related procedures and general administrative law. He has also successfully completed three Grotius specialist courses in these fields. In 2010 he was awarded the Grotius Fellowship.

In addition, he teaches procedural administrative law for the Legal Professional Training.