Aanvallen van een scheidsrechter wordt zwaar gestraft

Blog

Schenkeveld Advocaten - scheidsrechter

Scheidsrechters in het voetbal hebben het niet altijd even gemakkelijk. Volgens de recent gelanceerde campagne van Sire, #doeslief, wordt maar liefst 100 % van de scheidsrechters uitgescholden. Maar de gemoederen lopen vaak nog hoger op, met grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag tot gevolg. En hoewel laatst een grensrechter zijn zelfbeheersing verloor, zijn scheids- en grensrechters veel vaker slachtoffer van geweld op het voetbalveld. Zo ook in een thuiswedstrijd van amateurvoetbalclub SV Eikenderveld uit Heerlen.

Niet eens met gele kaart

Een speler van de thuisspelende club ging tijdens de wedstrijd tegen Voerendaal de scheidsrechter te lijf. Aanleiding was een beslissing van de scheidsrechter om de wisselspeler een gele kaart te geven, omdat hij een reservebal tegen de wedstrijdbal had gegooid. De voetballer was het duidelijk niet eens met de gele kaart, waarop hij de scheidsrechter aanviel. Hij trok het shirt van de scheidsrechter kapot, vloog hem naar zijn nek en duwde hem tegen de reclameborden. Toen de scheidsrechter de wedstrijd als gevolg hiervan had gestaakt bleef de speler de scheidsrechter volgen en zou hij hem in woord en houding hebben bedreigd.

Het reglement van de KNVB

In deze zaak was er sprake van gewelddadig handelen en het bedreigen van een scheidsrechter. Volgens het Algemeen Reglement van de KNVB is van gewelddadig handelen sprake als een speler buitensporige inzet of geweld gebruikt, zonder dat dit in strijd om de bal gebeurt. Ook een bedreiging wordt op grond van dit reglement gezien als een misdraging. Onder bedreiging valt een intimiderende of agressieve lichaamshouding of eenvoudige verbale bedreiging. Van dit laatste is sprake als de ander bang wordt gemaakt door dreiging met lichamelijk geweld of de dood.

In artikel 4.2 van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal worden de straffen op gewelddadig handelen in beginsel bepaald op 4 tot 60 maanden schorsing of, bij zeer ernstige overtredingen, ontzetting uit het lidmaatschap. Op een bedreiging staat de straf op 8 tot 30 maanden schorsing, afhankelijk van de ernst van de bedreiging. Daarbij speelt ook mee of deze speler als eens eerder een dergelijke overtreding heeft begaan.

Schikkingsvoorstel KNVB

In de bovenbeschreven zaak heeft de KNVB de speler van SV Eikenderveld een schikkingsvoorstel gedaan van een schorsing van drie jaar. Daarmee heeft de Tuchtcommissie zich gehouden aan de Handleiding. De speler heeft aangegeven dat hij dit schikkingsvoorstel accepteert en dus niet in beroep gaat. Omdat het een eenmansactie betrof, heeft de KNVB SV Eikenderveld niet gestraft.

Heeft u een schikkingsvoorstel van de KNVB ontvangen?

Heeft de KNVB u en/of uw speler een schikkingsvoorstel gedaan en kunt u zich daar niet in vinden? Dan heeft u maar drie werkdagen de tijd om een verweerschrift in te dienen. Dient u het verweerschrift niet (op tijd) in? Dan gaat de KNVB ervan uit dat u het schikkingsvoorstel hebt geaccepteerd. Daarmee wordt de voorgestelde straf uit het schikkingsvoorstel bindend en onherroepelijk. Er staat dan ook geen beroep meer tegen open. Lees meer in het blog “Schorsing KNVB? Snelle actie vereist!

Contact

Nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze sportrechtadvocaat.