Aanbestedingsrecht: later aanvullen gunningsbeslissing toch mogelijk?

Blog

Een aanbestedende dienst moet alle relevante redenen voor de gunningsbeslissing gelijk melden. Het later aanvullen van die beslissing is niet toegestaan. Dat is de regel die volgt uit het arrest KPN/Staat van 7 december 2012.

De rechtbank Rotterdam lijkt in haar uitspraak   van 10 november 2014 daar toch enige ruimte in toe te staan.

Het gaat in deze zaak om een meervoudig onderhandse aanbesteding van het Erasmus Medisch Centrum. De opdracht houdt in de sloop en sanering van een bouwterrein. Oranje B.V. wint de aanbesteding. Één van de inschrijvers (‘X´) komt in dit kort geding op tegen de gunningsbeslissing. Zij zou te weinig punten hebben gekregen.
In dit kort geding verklaart EMC de inschrijving van X alsnog ongeldig. Gelet op het arrest KPN/Staat zou dat eigenlijk niet zijn toegestaan. Oranje stelt zich ook op dat standpunt.
X beroept zich op het arrest KPN/Staat en geeft aan dat EMC haar inschrijving niet alsnog ongeldig mag verklaren.

Dat verweer slaagt ten opzichte van EMC, die zich niet alsnog op de ongeldigheid van de inschrijving van X mag beroepen. Voor Oranje ligt dat volgens de rechter anders. Oranje kan zich als direct belanghebbende op de ongeldigheid van de inschrijving van X beroepen. De rechter wijst verder op Europese jurisprudentie op basis waarvan een ongeldige inschrijving niet in aanmerking mag worden genomen. Dat zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel.

De praktijk waarin aanbestedende diensten inschrijvingen van een eiser in kort geding gingen ‘navlooien’ op andere uitsluitingsgronden (en daar vlak voor de zitting mee kwamen), werd doorbroken met het arrest KPN/Staat. Dit lijkt, met de winnende inschrijver als gevoegde of tussenkomende partij, alsnog te kunnen. Deze uitspraak wordt ongetwijfeld vervolgd!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.