Wettelijke indexering alimentatie 2014 is 0,9%

Blog

Ieder jaar dienen alle alimentatiebedragen, zowel in het kader van kinderalimentatie als in het kader van partneralimentatie, te worden geïndexeerd. Per 1 januari 2014 dienen de alimentatiebedragen met 0,9 % te worden verhoogd.

De basis voor de wettelijke indexering is vastgelegd in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie bepaald. De alimentatiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd om ervoor te zorgen dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden gelijk blijft. Het Ministerie volgt daarom bij de jaarlijkse vaststelling de ontwikkeling van het loonpeil.

De wettelijke indexering geldt zowel voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld als voor alimentatie die in onderling overleg is afgesproken en geldt voor iedereen. Van de wettelijke indexering kan alleen worden afgezien of afgeweken indien zowel de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige dat samen overeenkomen.

Indien in het verleden het alimentatiebedrag niet is geïndexeerd kan de alimentatiegerechtigde de indexering over de afgelopen jaren alsnog vorderen. Dit kan niet onbeperkt. De terugvordering gaat tot vijf jaar terug.

De wettelijke indexering is cumulatief. Dat betekent dat de jaarlijkse verhoging bovenop de vorige verhoging komt.

Een voorbeeld: In 2012 heeft de rechtbank bepaald dat u € 300,- per kind per maand dient te betalen aan uw ex-partner als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Vanaf 1 januari 2013 diende dit bedrag te worden verhoogd met de wettelijke indexering van dat jaar. In 2013 was het percentage 1,7%. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2013 € 300,- + (300 x 1,7%) = € 305,10 per kind per maand diende te betalen. Vanaf 1 januari 2014 dient u € 305,10 + (€ 305,10 x 0,9%) = € 307,85 per kind per maand te betalen.

Indien u vragen heeft over de wettelijke indexering of achterstallige alimentatie wenst te incasseren dan wel een alimentatiebedrag wilt laten vaststellen of wijzigen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze familierechtspecialisten.