Werkgever mag niet zomaar afgaan op oordeel verzuimconsulent

Blog

Een werkneemster die zich ziek meldde, had een week na die ziekmelding een gesprek met de verzuimconsulent van de arbodienst van haar werkgever.

De verzuimconsulent meldde de werkgever naar aanleiding van dat gesprek dat de werkneemster niet ziek was. De werkgever besloot daarop vanaf het moment van ziekmelding het loon van werkneemster in te houden.

Werkneemster kwam hiertegen op en vorderde doorbetaling van haar loon. De kantonrechter Enschede stelde haar in het gelijk. Dit omdat de verzuimconsulent die de werkneemster had gekeurd, geen geregistreerde bedrijfs- of verzekeringsarts was. Hierdoor was de arbeids(on)geschiktheid niet vast komen te staan en ging de kantonrechter er vanuit dat de werkneemster wel arbeidsongeschikt was.

Het beoordelen van arbeids(on)geschiktheid is een taak voor een bedrijfs- of verzekeringsarts. Indien de ingeschakelde verzuimconsulent geen bedrijfs- of verzekeringsarts is en de werkgever handelt toch naar zijn/haar oordeel, komt dit voor rekening van de werkgever omdat de werkgever verantwoordelijk is voor het handelen van haar arbodienst.

(kantonrechter Enschede 8 november 2012 LJN BY2676)

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.