Welke straf staat er op beledigen op het voetbalveld?

Blog

Schenkeveld Advocaten - voetbal1

Een aantal weken geleden kwam voetbalclub SV Argon uit Mijdrecht negatief in het nieuws toen zeven spelers van dit team aankondigden om per direct op te stappen. Aanleiding was het racistische gedrag van hun voetbaltrainer tegenover spelers van de Amsterdamse voetbalclub WV-HEDW.

Racistische uitlatingen

De 62-jarige trainer zou als coach van Argon zeer kwetsende uitspraken hebben gedaan tegen donkere spelers van WV-HEDW. Eerder zou hij op de training ook eigen spelers racistisch hebben bejegend. Zo zou hij opmerkingen hebben gemaakt als: “Ik ben in een racistische bui, dus alle donkere spelers moeten opruimen”.

De trainer gaf aan dat zijn uitspraken uit zijn verband waren gerukt, waarop het bestuur van de voetbalclub in eerste instantie liet weten dat de trainer een berisping kreeg, maar dat hij wel kon aanblijven als hoofdtrainer. Hierop zei de rest van de spelersgroep ook het vertrouwen in de trainer op. Daarop stelde het bestuur de trainer alsnog op non-actief.

Onderzoek KNVB

De voetbalclub vroeg de KNVB vervolgens onderzoek te doen naar de gebeurtenissen. De KNVB deed de trainer daarop een schikkingsvoorstel van een schorsing van vijf maanden. De trainer heeft deze straf geaccepteerd.

Het reglement van de KNVB

De KNVB achtte het bewezen dat de trainer een tegenspeler heeft beledigd. Volgens het Algemeen Reglement van de KNVB is een belediging een misdraging. Er is sprake van belediging bij het gebruik van grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of gebaren die grof of beledigend zijn. Onder grove of beledigende taal worden onder alle omstandigheden ook discriminerende opmerkingen of uitingen verstaan.

In artikel 4.3 van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal staat op discriminerend beledigen een straf tussen 3 en 8 maanden schorsing, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook speelt mee of deze persoon al eerder een dergelijke overtreding heeft begaan. Op basis van de bekende feiten is de door de KNVB voorgestelde schikking  dan ook in lijn met de Handleiding.

Schikkingsvoorstel

Heeft de KNVB u en/of uw speler een schikkingsvoorstel gedaan en kunt u zich daar niet in vinden? Dan heeft u maar 3 werkdagen de tijd om een verweerschrift in te dienen. Dient u het verweerschrift niet (op tijd) in? Dan gaat de KNVB ervan uit dat u het schikkingsvoorstel hebt geaccepteerd. Daarmee wordt de voorgestelde straf uit het schikkingsvoorstel bindend en onherroepelijk. Er staat dan ook geen beroep meer tegen open.

Contact

Als u zich in een vergelijkbare situatie of een andere tuchtzaak bevindt en u heeft vragen, dan kunt u contact opnemen met onze sportrechtadvocaat.