Snoeien, voor rekening van de huurder of van de verhuurder?

Blog

Schenkeveld Advocaten - snoeien

De huurder van een woonruimte is normaal gesproken verantwoordelijk voor het ‘regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen’. Geldt dat ook voor grote en hoge bomen die al bij aanvang van de huurovereenkomst aanwezig zijn?

Bomen al in 1992 aanwezig

De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft onlangs een uitspraak gedaan over dit onderwerp. Het ging in die zaak om een boom in de voortuin van een huurwoning van 13 meter hoog en om een boom in de achtertuin van circa 18 meter hoog. Deze bomen waren al aanwezig op het moment dat de huurder de woning in 1992 betrok.

Bomen veroorzaken overlast

De verhuurder – Ymere – ontvangt al jaren klachten over de bomen van de omwonenden en vraagt de huurder bij herhaling om de bomen te snoeien. De bomen richten bovendien schade aan onder andere de fundering van de woning aan. Omdat de huurder de bomen niet snoeit, vordert Ymere dat de huurder daartoe wordt veroordeeld.

Snoeien is in beginsel voor rekening van de huurder…

De kantonrechter stelt bij de beoordeling van deze vordering voorop dat de huurder op grond van de wet verplicht is om zogeheten kleine herstellingen uit te voeren. Op grond van het Besluit kleine herstellingen valt daar ook het ‘regelmatig snoeien van opschietende bomen’ onder. De huurder lijkt dus op te gaan draaien voor het snoeien van de bomen.

… maar niet altijd

De kantonrechter overweegt echter dat het gaat om bomen met een dikke stam, die niet door de huurder zijn geplant en al bij aanvang van de huurovereenkomst aanwezig waren. Omdat verder niet is gebleken dat de schade en overlast van de bomen wordt veroorzaakt doordat de boom niet is ‘bijgehouden’, wijst de kantonrechter de vorderingen van Ymere af. Het snoeien van dergelijke bomen is, anders gezegd, geen ‘kleine herstelling’ die voor rekening van de huurder komt.

De verhuurder verliest niet helemaal

Voor de huurder groeien de bomen in deze zaak niet tot in de hemel. Omdat voldoende vaststaat dat de bomen schade en overlast veroorzaken, wordt Ymere door de kantonrechter wel gemachtigd om de bomen op eigen kosten te snoeien. Daar moet de huurder aan meewerken.

Kleine herstellingen niet altijd kleine herstellingen

Deze uitspraak laat zien dat herstelwerkzaamheden die terugkomen in het ‘Besluit kleine herstellingen’, niet per definitie voor rekening van de huurder komen. Het gaat erom of het daadwerkelijk om een herstelling gaat die zonder teveel moeite en zonder teveel kosten kan worden uitgevoerd. Als dat niet het geval is, dan zal het herstellen toch voor rekening van de verhuurder kunnen komen.

Wat nou als ‘kleine herstellingen’ ‘grote herstellingen’ worden?

Bij dit alles dient men zich te realiseren dat het uiteraard niet zo moet zijn dat een ‘grote herstelling’ het gevolg is van niet-uitgevoerde ‘kleine herstellingen’. Als de huurder zijn verplichting om kleine herstellingen uit te voeren, verzaakt en daardoor een schade ontstaat die valt aan te merken als een ‘grote herstelling’, dan zal de huurder daar wel voor opdraaien.

Maakt het uit wie de boom plant?

Ook zal moeten worden bedacht dat het uit kan maken of – naar het voorbeeld van de besproken uitspraak – de huurder de boom zelf plant of niet. Als de huurder dat zou hebben gedaan, dan zou het voor de hand hebben gelegen dat de huurder wel verantwoordelijk zou worden gehouden voor de schades en de overlast.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere huurrecht– en vastgoed gerelateerde zaken, neemt u dan contact op met een van onze specialisten.