Schenkeveld staat winnende inschrijver in aanbesteding van DJI succesvol bij

Blog

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft een aanbesteding georganiseerd voor controle van schoonmaakwerk. Daarop hebben 7 partijen ingeschreven. Na de voorlopige gunning maakt de enige inschrijver wiens inschrijving ongeldig is verklaard, een kort geding aanhangig. Zij zegt ten onrechte uitgesloten te zijn vanwege het ontbreken van een geldige handtekening en acht de prijzen waarmee zij heeft ingeschreven marktconform en realistisch. Schenkeveld staat de winnende inschrijver bij aan wie de opdracht voorlopig is gegund; deze inschrijver mengt zich in de procedure door zogenaamde ‘tussenkomst’.

De ongeldige inschrijver heeft geen origineel document ingediend, voorzien van een ‘natte’ handtekening. Dat hoefde volgens haar ook niet. Daarvan betogen de winnende inschrijver en de Staat met succes dat dit niet strookt met de bedoeling van die regel: kunnen controleren wie er inschrijft. Met een gekopieerde of gescande handtekening is dat niet na te gaan. Dit leent zich ook niet voor herstel; het is een zogenaamde knock-outbepaling.

De door de verliezende inschrijver gehanteerde prijzen zijn niet marktconform en realistisch. Gevraagd werd een prijs voor iedere te controleren locatie en een opslag voor ieder extra gebouw. De verliezende inschrijver schreef in met dezelfde prijs voor beide en probeerde zo de systematiek te manipuleren. Ook dat slaagt niet. De winnende inschrijver en de Staat hebben laten zien dat alle andere inschrijvers een hogere initiële prijs hebben en een lagere opslag; zoals de bedoeling was van de DJI.

De vorderingen worden afgewezen, wat betekent dat de opdracht definitief aan de winnende inschrijver gegund wordt. Een mooi resultaat!

Meer weten over aanbestedingsrecht?
Neem contact op met Jelle Groen.