Schade bij oplevering huurpand: klaag op tijd!

Blog

Schenkeveld Advocaten - luifel zon

Als een huurder zonder toestemming van de verhuurder wijzigingen in of aan het huurpand aanbrengt, dan zal de huurder die wijzigingen bij het einde van de huur ongedaan moeten maken. Doet de huurder dat niet, dan is hij in principe aansprakelijk voor de schade die de verhuurder daardoor lijdt. De verhuurder moet dan alleen niet vergeten om hierover op tijd te klagen…

Niet-verwijderde zonwering en stickers

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het ging in die zaak om een gehuurde kantoorruimte, waaraan de huurder zonwering had laten installeren en stickers had aangebracht op muren, deuren en kozijnen. De verhuurder had daar, naar eigen zeggen, geen toestemming voor gegeven. De huurder heeft de zonwering en de stickers bij het einde van de huur laten zitten en dus niet verwijderd.

Voor wiens rekening komt de schade?

De verhuurder lijdt hierdoor schade. Hij moet de zonwering namelijk laten verwijderen en hij zal de bestickerde muren, deuren en kozijnen moeten herstellen. De schade die hieruit voortvloeit, bedraagt, volgens de expertiserapporten die de verhuurder heeft laten opstellen, ruim € 28.500,-. De verhuurder houdt de huurder hiervoor aansprakelijk en spreekt hem hierop aan in een procedure bij de kantonrechter.

Huurder is in beginsel aansprakelijk…

De kantonrechter oordeelt dat de zonwering en de stickers door de huurder verwijderd hadden moeten worden bij het einde van de huurovereenkomst, omdat die zonder toestemming van de verhuurder waren aangebracht. Dat betekent, volgens de kantonrechter, dat de huurder in principe aansprakelijk is voor de kosten die de verhuurder moet maken om de zonwering en de stickers te verwijderen.

… maar in dit geval niet

Toch worden de vorderingen van de verhuurder afgewezen. De reden daarvoor is dat de huurovereenkomst begin 2018 al was geëindigd, waarna het leeg heeft gestaan. De verhuurder heeft zich vervolgens pas in februari 2020 bij de huurder beklaagd over de zonwering en de stickers. De kantonrechter is van mening dat dit te laat is. Daarbij wordt betrokken dat er geen ‘ernstige wanprestatie’ is geleverd door de huurder, de verhuurder niet heeft meegewerkt aan een (voor)oplevermoment en de klacht door de verhuurder pas is geuit toen zich een ander conflict tussen partijen voordeed.

Te laag klagen leidt tot verval van rechten

De kantonrechter oordeelt dat de verhuurder te laat heeft geklaagd en dat hij daardoor zijn rechten op een schadevergoeding heeft verspeeld. De schade die hij heeft geleden door de zonwering en de stickers, blijft dus voor zijn rekening. Daarnaast wordt hij in de proceskosten veroordeeld. De verhuurder kan nog wel in hoger beroep, maar voorlopig blijft hij dus met de schade zitten.

Waar moet u op letten?

De uitspraak laat zien dat het verstandig is om, zodra daar reden voor is, zo snel mogelijk te klagen. Dat kan ook al tijdens de huurovereenkomst, als dan al wordt geconstateerd dat er wijzigingen worden aangebracht die niet zijn toegestaan. Anders is in ieder geval de (voor)oplevering bij uitstek het moment om daartegen te protesteren en, niet onbelangrijk, om dat schriftelijk vast te leggen. Het valt dan ook aan te raden om de (voor)oplevering serieus te nemen als verhuurder. Doe je dat niet en laat je het vervolgens op zijn beloop, dan loop je het risico dat je de eventuele schade niet meer op de huurder kan verhalen.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze sectie Vastgoed.

De uitspraak van de rechtbank Noord-Holland is hier te vinden.