Reclame maken voor risicovolle kansspelen. Waar moet u op letten?

Blog

Schenkeveld Advocaten - casino

U kent de tv-commercials van kansspelaanbieder TOTO vast wel: bekende Nederlanders – zoals rapper Maradonnie, voetbalanalist René van der Gijp en oud-voetballer Sjaak Swart die, gekroond tot Koning TOTO, het publiek aanmoedigen deel te nemen aan de TOTO. Is dit na de invoering van de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) op 1 april 2021 nog toegestaan?

Risicovolle kansspelen

Onder risicovolle kansspelen vallen casinospelen en weddenschappen die online gespeeld worden en speelcasino’s of speelautomatenhallen waar de speler naar binnen kan lopen. Als aanbieder van risicovolle kansspelen moet u zich per 1 april 2021 houden aan strenge reclameregels.

Wat is reclame?

Reclame is iedere vorm van communicatie waarmee vergunninghouders per 1 april 2021, al dan niet met behulp van derden, direct of indirect hun product aanprijzen.

Waar moet reclame voor risicovolle kansspelen aan voldoen?

Evenwichtig en zorgvuldig

Vanaf 1 april 2021 moet reclame voor risicovolle kansspelen evenwichtig en zorgvuldig zijn. Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De reclame moet wijzen op de risico’s van overmatige deelname. Daarnaast mag u niet aanzetten tot buitensporige deelname, bijvoorbeeld door te suggereren dat door veel spelen de kans op winst toeneemt of door deelname voor te spiegelen als een oplossing voor financiële of persoonlijke problemen.
 • U mag de consument niet misleiden. U mag dus geen informatie verstrekken die de indruk wekt dat de consument de prijs al heeft gewonnen, zal winnen of met een bepaalde handeling een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen, terwijl daarop slechts een kans bestaat. Verder moet u in de reclame aangeven wat de statistische kans is op het winnen van een prijs. De reclame moet dus eerlijk zijn en mag (toekomstige) spelers niet op het verkeerde been zetten.
 • U mag de reclame niet specifiek richten op kwetsbare groepen. Dit zijn in ieder geval minderjarigen en personen die kenmerken van risicovol spelverdrag vertonen. Zo mag u bijvoorbeeld geen billboard dichtbij een school of pretpark plaatsen. Of het logo van het kansspel weergeven op producten die door minderjarigen gebruikt worden.
 • Daarnaast mag u de reclame niet richten op jongvolwassenen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar. Ook mag de reclame niet gericht zijn op personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen via Cruks.
 • U mag informatie over verslavingspreventie of informatie die de speler ontvangt over de grenzen van zijn speelgedrag niet voorzien van reclame. Verder mag de ruimte van de spelersinterface waar de speler de grenzen van zijn speelgedrag kan aangeven of wijzigen (het spelersprofiel) geen reclame bevatten.
 • U mag geen reclame maken binnen andere spelen – niet zijnde kansspelen – of op websites of apps waar deze spelen worden aangeboden.
 • In de tv-commercials van TOTO worden verschillende bekende Nederlanders ingezet om het kansspel te promoten. Deze BN’ers – zoals rapper Maradonnie met een grote following op social media – zijn voor veel jongeren een rolmodel. Op grond van de Wet KOA mogen onderstaande rolmodellen vanaf 1 april 2021 niet meer ingezet worden voor wervings- en reclameactiviteiten:
  • Rolmodellen jonger dan 25 jaar of met een ‘substantieel bereik’ onder minderjarigen of jongvolwassenen.
  • Individuele beroepssporters of een team van beroepssporters.

Daarom moet u voorafgaand aan een samenwerking bij elk rolmodel onderzoeken onder welke leeftijdsgroepen het rolmodel bereik heeft en hoe groot dat bereik is. De uitkomsten van dat onderzoek en de gegevens waarop die uitkomsten zijn gebaseerd moet u schriftelijk vastleggen.8. U mag via lineaire televisiediensten geen reclameboodschappen uitzenden of doen uitzenden tussen 6.00 en 19.00 uur.

 • Sponsoring wordt aangemerkt als een vorm van reclame, maar u mag geen rolmodellen sponsoren die een aanzienlijk groot bereik hebben onder jongeren. Denk hierbij aan het geven van kleding of andere goederen waarop het logo van uw kansspel wordt getoond. U mag wél individuele beroepssporters en –teams sponsoren. Deze uitzondering is gemaakt omdat sporters en teams in grote mate afhankelijk zijn van sponsorgelden.
 • Reclame mag niet agressief en misleidend zijn. Ook mag reclame niet aanzetten tot het doen van impulsieve beslissingen om deel te nemen, bijvoorbeeld door aanbiedingen te doen als «alleen vandaag», «voor snelle beslissers» en «twee voor de prijs van één».

Risicoanalyse

U moet bij uw reclamebeleid de uitkomsten van een risicoanalyse te betrekken. In deze analyse wordt de mogelijkheid van verslaving per spel aangegeven. Hoe hoger het risicopotentieel van het kansspel, hoe minder passend het is om dit kansspel intensief te promoten. Dit betekent dat het niet verantwoord is om reclame met een sterk wervend karakter te maken voor een spel waarvan uit de risicoanalyse naar voren komt dat het een hoog risicopotentieel heeft. Voorbeelden hiervan zijn banners, pop-ups of mailtjes waarin spelers worden gewezen op hoge bonussen of spaarprogramma’s bij deelname aan deze kansspelen. Het is ook niet verantwoord om spelers aan te zetten tot doorspelen als uit de risicoanalyse naar voren komt dat een spel een hoog risicopotentieel heeft.

Generale vermeldingen

Bij elke afzonderlijke wervings- en reclameactiviteit moet u op voor de consument voldoende zichtbare wijze:

 • Wijzen op de minimumleeftijd voor deelname aan een kansspel.
 • Met een slogan op de risico’s wijzen van onmatige deelneming aan kansspelen.
 • Verwijzen naar de internetpagina van de vergunninghouder, waar informatie staat over:
  • de risico’s van onmatige deelneming aan kansspelen;
  • de statistische kans is op het winnen van een prijs;
  • of er sprake is van eenmalige deelneming dan wel van een abonnement of doorlopende deelneming tot wederopzegging.

Belonen met bonussen

Ook moet u spelers informeren over bonussen. Het geven van bonussen is namelijk ook een vorm van reclame. Een bonus wordt volgens het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen gedefinieerd als een goed of een dienst, waaronder gratis speeltegoed, aangeboden om spelers voor de vergunde kansspelen te werven of te behouden of om reclame voor die kansspelen te maken. U heeft daarbij de volgende verplichtingen:

 • U moet spelers op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze voorlichten over de voorwaarden die gelden bij het verstrekken van bonussen en voor de uitkering van eventueel daarmee verkregen speelwinst.
 • U mag de bonus alleen verstrekken als de speler die uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • U mag tijdens het spel geen bonussen aanbieden.
 • U mag geen bonussen aanbieden binnen een bepaalde termijn nadat een interventie in het kader van verslavingspreventie heeft plaatsgevonden. Wat een bepaalde tijd is, is niet duidelijk.
 • U mag de aard van de bonus of het moment waarop u de bonus aanbiedt niet afstemmen op het individuele speelgedrag van de speler.
 • U moet de speler in de gelegenheid stellen te allen tijde aan te geven dat hij niet meer in aanmerking wil komen voor een bonus.

Direct marketing

U mag spelers persoonlijk benaderen, behalve als een consument aan de vergunninghouder of bij een daartoe bestemd meldpunt te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen.  Hierbij moet u bovenstaande regels uiteraard in acht nemen. Zo mag u minderjarigen of personen die kenmerken van risicovol spelverdrag vertonen niet benaderen.

Informatievoorziening buiten de reclames

Tenslotte moet u de consument voor het spelen van de spellen ook informeren over:

 • De specifieke kenmerken van de aangeboden kansspelen.
 • De winstbepaling of eventuele prijzen en inhouding van kansspelbelasting.
 • De kosten van deelneming.
 • Overige verplichtingen die verbonden zijn aan deelneming of het winnen van een prijs.
 • Het verbod om als minderjarige deel te nemen.
 • Verantwoorde deelneming aan kansspelen, de gevaren van kansspelverslaving en de toegang tot verslavingszorg
 • De privacy van deelnemers.
 • De manier waarop de deelname aan de spellen kan worden beëindigd.
 • De omvang en de bestemming van de opbrengsten van de spellen.

Tot slot

Wat denkt u nu van de reclame van TOTO? Kan Koning TOTO in zijn huidige opzet worden doorgezet? Wij denken dat de inzet van Maradonnie best eens een probleem zou kunnen zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de specialisten van Schenkeveld Advocaten. Wij hebben veel ervaring op het gebied van kansspelen.

Lees ook: Cruks, het register tegen kansspelverslaving