Opbouw onteigeningsdossier gewijzigd

Blog

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe website gelanceerd. Op deze website staan ook enkele wijzigingen in de opbouw van het onteigeningsdossier opgenomen.

De opbouw van het onteigeningsdossier is op de volgende punten veranderd: 

  • Er hoeft bij titel IV Onteigeningen geen extra map meer te worden bijgevoegd met zwarte stukken van de logboeken en bewijsstukken over het minnelijk overleg. Dit deel van het dossier kan voortaan alleen na legitimatie worden ingezien;
  • Naast de belanghebbendenlijst, die bij titel IV Onteigeningen ter inzage wordt gelegd, wordt gewerkt met een adressenlijst die niet ter inzage wordt gelegd;
  • Het gehele dossier dient zowel fysiek als digitaal aangeleverd te worden, waarbij het digitale dossier qua inhoud en structuur identiek moet zijn aan het fysieke dossier;
  • In het document “Checklist verzoek aanwijzing ter onteigening titel IV” zijn de wijzigingen verder uitgewerkt. Dit document treft u aan op de website van Rijkswaterstaat

Mocht u vragen hebben over onteigeningskwesties dan kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.