Ontslag onder de WWZ niet perse goedkoper!

Blog

Onder de WWZ wordt ontslag niet per definitie voordeliger. Per 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding, die aanmerkelijk lager is dan de huidige kantonrechtersformule. Werkgevers moeten er echter ook op rekenen dat in bepaalde situaties het ontslag toch duurder wordt.

Langere procedures

Zo kunnen ontslagtrajecten straks jarenlang duren. Nu zijn de ontslagprocedures kortlopende trajecten, zonder de mogelijkheid van hoger beroep. Na 1 juli 2015 wordt hoger beroep en cassatie mogelijk. Dat kan leiden tot lange procedures tegen hoge (proces)kosten.

Transitievergoeding voor zieke werknemer

Ook nieuw is het betalen van een vergoeding bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte. In het huidige ontslagrecht wordt in dat geval in principe geen vergoeding aan de werknemer toegekend. Vanaf 1 juli 2015 zal een werkgever, die twee of drie jaar loon heeft doorbetaald aan de zieke werknemer, bij ontslag tevens de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Transitievergoeding bij reorganisatie

Een reorganisatie kan na 1 juli 2015 ook duurder uitvallen. Nu hoeft bij opzegging wegens reorganisatie geen vergoeding betaald te worden. Dat is alleen anders bij kennelijk onredelijk ontslag en als een sociaal plan in een vergoeding voorziet. Onder het nieuwe recht is standaard een transitievergoeding verschuldigd.

Kortom, het is zinvol om voor 1 juli 2015 stil te staan bij de gevolgen van de WWZ.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.