Nieuwe wet: beperkte gemeenschap van goederen?

Blog

Recentelijk heeft de Tweede Kamer het wetsontwerp beperkte gemeenschap van goederen goedgekeurd. Als de Eerste Kamer ook groen licht geeft zou het wetsontwerp op 1 januari 2017 van kracht kunnen zijn.

Gemeenschap van goederen

Op dit moment hebben wij als hoofdstelsel de algehele gemeenschap van goederen. Van rechtswege ontstaat bij huwelijk tussen de echtgenoten een gemeenschap van goederen die alle goederen omvat aanwezig bij aanvang van het huwelijk en alle goederen die nadien worden verkregen.
Schulden, ook die zijn ontstaan voor het huwelijk worden gemeenschappelijk. De aanstaande echtgenoten kunnen huwelijkse voorwaarden maken om te voorkomen dat zij in gemeenschap van goederen trouwen.

Beperkte gemeenschap van goederen

De belangrijkste wijzigingen van het wetsontwerp zijn: er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen die niet het vermogen dat is verkregen voor het huwelijk omvat. De schulden van voor het huwelijk blijven in principe ook privé. De goederen die tijdens het huwelijk worden verkregen zijn gemeenschappelijk.
Alles wat voor en gedurende het huwelijk uit erfenis of gift is verkregen valt niet in de gemeenschap. De nieuwe wet geldt alleen voor huwelijken die na de inwerkingtreding van de wet zijn gesloten.

Wat betekent dit voor u?

Willen de aanstaande echtgenoten straks niet dat er een beperkte gemeenschap ontstaat na hun huwelijk, dan zullen zij huwelijkse voorwaarden moeten maken.
Misschien zijn de nieuwe ontwikkelingen aanleiding om eens te bekijken of uw huwelijkse voorwaarden nog wel up-to-date zijn of dat het wellicht tijd is om huwelijkse voorwaarden te maken omdat u vindt dat het nieuwe stelsel ook beter bij uw huidige situatie past. Wij kunnen u adviseren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.