Kinderalimentatie wéér gewijzigd!

Blog

Op vrijdag 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat de kinderalimentatie anders moet worden berekend. Dit kan leiden tot een verhoging van de alimentatie.

Kindgebonden budget

Een alleenstaande ouder (vaak de moeder) kan voor de kosten van de kinderen een bijdrage van de overheid krijgen: het kindgebonden budget. Omdat de moeder deze bijdrage van de overheid krijgt, hoeft de vader minder en soms zelfs helemaal geen alimentatie te betalen. De Hoge Raad vindt dit niet redelijk.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag bepaald dat het kindgebonden budget niet langer op de kosten van de kinderen in mindering moet worden gebracht. In plaats daarvan moet de bijdrage van de overheid worden opgeteld bij het inkomen van degene die de bijdrage ontvangt, vaak dus de moeder.

Wijziging alimentatie

De uitspraak van de Hoge Raad leidt ertoe dat kinderalimentatie vastgesteld na 1 januari 2013 opnieuw berekend kan worden. In veel gevallen zal een nieuwe berekening leiden tot een verhoging van de alimentatie.

Voordelen moeder

Ontvangt u kinderalimentatie en is de alimentatie berekend ná 1 januari 2013, dan kunt u laten berekenen of de uitspraak van de Hoge Raad ook voor u leidt tot een verhoging van de alimentatie.

Voordelen vader

Ook voor vaders kan een herberekening van de alimentatie nog steeds erg voordelig uitpakken, zeker wanneer de alimentatie vóór 1 januari 2013 is vastgesteld. In veel gevallen leidt een herberekening van de alimentatie dan namelijk juist tot een verlaging.

Herberekening?

Niet alleen de wijze waarop de alimentatie moet worden berekend is gewijzigd, ook fiscaal gezien is er sinds dit jaar het nodige veranderd. Als u wilt weten of uw huidige alimentatie nog wel ‘up to date’ is, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen voor een herberekening.