Kind in echtscheiding

Blog

Voor kinderen is een echtscheiding of een procedure tussen ouders over gezagskwesties vaak belastend. Onderzoek wijst uit dat kinderen regelmatig het gevoel hebben dat niemand naar hun verhaal luistert en dat over hun hoofden wordt gecommuniceerd en beslist. Zij voelen zich niet gehoord.

Hulpverleningstrajecten voor kinderen

Voor kinderen van scheidende en gescheiden ouders bestaan diverse hulpverleningstrajecten. Daar worden vaak ook de ouders in betrokken. Op die manier wordt geprobeerd om het kind communicatief en mentaal te versterken. Dat is belangrijk. De mogelijkheden voor minderjarigen om in een procedure die tussen ouders speelt te worden betrokken zijn immers zeer beperkt. Het is overigens nog maar de vraag of het wenselijk is dat een kind betrokkenheid heeft in volwassen problematiek.

13-jarige verzoekt rechtbank gezag aan moeder toe te wijzen

Een voorbeeld daarvan is een recente uitspraak door de rechtbank Noord-Holland. In deze zaak had een 13-jarige de rechtbank een brief geschreven. Zij verzocht de rechtbank het gezamenlijk gezag van haar ouders te beëindigen en te bepalen dat voortaan alleen haar moeder het gezag zou toekomen. Reden voor haar verzoek was de aanhoudende druk die zij ervaarde door jarenlange procedures tussen de ouders, waaronder een langdurige vechtscheiding. Zij wilde dat alleen haar moeder over haar kon beslissen. De rechtbank heeft voor het kind een bijzondere curator benoemd. Aan haar is verzocht om advies uit te brengen aan de rechtbank. Zij constateert dat het kind door de jarenlange aanhoudende strijd tussen haar ouders mentaal zeer ernstige hinder ondervindt. Het kind heeft zich in een proces van jaren afgekeerd van haar vader en kan geen loyaliteit naar hem opbrengen. Ter zitting heeft de vader verklaard zijn dochter de ruimte te gunnen waarom zij heeft gevraagd. De rechtbank stelt vast dat de situatie onomkeerbaar is en dat sprake is van een ultiem trieste uitkomst. De rechtbank wijst het verzoek van de minderjarige toe.

Denk aan het kind in een echtscheiding

Deze zaak is een extreem voorbeeld van de situatie waarin een kind terecht kan komen. In de meerderheid van de gevallen zal de rechtbank ouders opdragen meer hun best te doen om hun kinderen te ontzien. De zaak illustreert wel dat het van belang is om de positie van kinderen in een echtscheiding in het oog te houden. Wij zijn ons daar van bewust en zullen daar, samen met u, een vorm voor vinden. Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraak.