Kan ik vanwege het coronavirus werktijdverkorting aanvragen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - werktijdverkorting

Update:

De huidige regeling werktijdverkorting wordt vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) (klik hier)

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) de werknemers door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar onder.

Hoe en wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

De vergunning voor een werktijdverkorting (hierna: ‘vergunning’) kan worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt op deze link klikken om een vergunning aan te vragen. Overigens is de site op dit moment overbelast. De vergunning wordt voor maximaal 6 weken verleend en deze kan driemaal worden verlengd.

Voor het aanvragen van de vergunning dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Het coronavirus geldt als bijzondere situatie voor het aanvragen van werktijdverkorting.
  • U verwacht voor minimaal 2 weken en maximaal 24 weken ten minste 20% aan arbeidscapaciteit te verliezen.

Voor welke werknemers kan ik geen werktijdverkorting aanvragen?

U kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten (0-uren), uitzendkrachten, ZZP’ers en zieke werknemers.

Vergunning is verleend: wat nu?

Direct na ontvangst van de vergunning – uiterlijk de tweede dag – dient u dit bij het UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningsperiode kunt u bij het UWV een WW-uitkering voor de werknemers aanvragen. De werknemers blijven gewoon bij u in dienst en u dient het salaris door te betalen. Het UWV vergoedt (achteraf) de uren die werknemers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarover een vergunning is afgegeven. Door deze regeling ontvangt u dus een tijdelijke tegemoetkoming in de salariskosten door het wegvallen van een deel van de omzet.

Vragen?

Als u vragen heeft over het aanvragen van werktijdverkorting, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.