De huidige regeling werktijdverkorting wordt vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Blog

Schenkeveld Advocaten - playmobil

Update 31 maart 2020: De voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen, bovenop de maatregelen die donderdag 12 maart 2020 al zijn genomen. Een van deze maatregelen is het vervangen van de regeling werktijdverkorting (WTV) door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Werktijdverkorting niet meer realiseerbaar

Normaal gesproken is de WTV bedoeld om ongeveer tweehonderd bedrijven per jaar te ondersteunen. Door de uitbraak van het coronavirus hebben inmiddels meer dan 78.000 bedrijven een beroep gedaan op de WTV. Hierdoor is de WTV niet meer te realiseren. Ter vervanging daarvan introduceert het kabinet daarom de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dat maakten de ministers Koolmees (SZW), Wiebes (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën) dinsdagavond (17-3-2020) bekend tijdens een persconferentie.

Wat houdt de NOW in?

Het NOW is bedoeld om de werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunt u uw werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.
Indien u een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, kunt u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de salariskosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Het UWV zal u een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw personeel blijven doorbetalen. Let wel: voorwaarde is dat u in de subsidieperiode geen personeel ontslaat om bedrijfseconomische redenen. Tot slot is nog van belang dat u de tegemoetkoming kunt aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

INWERKINGTREDING NOW

De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is, zoals gezegd, de vervanger van de WTV. U kunt vanaf nu geen nieuwe aanvragen meer indienen voor de werktijdverkorting. Indien u al een aanvraag heeft gedaan, maar deze nog niet is afgehandeld, zal uw aanvraag worden afgehandeld overeenkomstig de NOW. Op dit moment is het nog niet bekend op welke datum de NOW ingaat. Wij houden u op de hoogte. Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten arbeidsrecht.