Huurverhoging bij bedrijfsruimte achteraf in rekening brengen, kan dat?

Blog

De meeste huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte bevatten een bepaling over verhoging of indexering van de huur. Het komt voor dat verhuurders vergeten deze verhoging in rekening te brengen. Kan dat achteraf alsnog?

Bepaling over verhoging in huurcontract

In de praktijk worden de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken het meest gebruikt (www.roz.nl). In deze modellen is een bepaling opgenomen waarmee de huur automatisch wordt verhoogd. Daar hoeven de verhuurder en de huurder niets voor te doen. Er is geen enkele nadere handeling voor nodig.
Wat nu als de verhuurder de verhoging niet in rekening brengt en de huurder deze ook niet uit zichzelf betaalt?

Verhuurder bedrijfsruimte vergeet indexeringen in rekening te brengen

Het hof Amsterdam heeft over deze situatie, die vaak voorkomt, vorig jaar een uitspraak gedaan.
De verhuurder was meerdere indexeringen vergeten in rekening te brengen. Het hof legt uit dat twee zaken goed van elkaar moeten worden gescheiden.

De huur zelf: verhoogde huur verschuldigd

De huur zelf mag worden verhoogd met toepassing van alle vergeten indexeringen. Als de verhuurder vanaf 2010 zou zijn vergeten te indexeren, mag vanaf dat moment worden verhoogd volgens de indexeringsbepaling. De huurder zal dan de nieuwe huur na toepassing van alle vergeten indexeringen moeten betalen. Door de opzet van de bepaling is hij die huur ook gewoon verschuldigd. Het hof geeft aan dat de huurder ook zelf moet controleren welke huur hij moet betalen. De huurder heeft zich verbonden tot het betalen van de geïndexeerde huur, dus kan daar weinig tegenin brengen. Ook als de verhuurder aanvankelijk vergeet te verhogen.

De niet-betaalde indexeringen: begrensd tot 5 jaar terug

Dat betekent ook dat de huurder niet alle huur betaald heeft. Als de huur wel op tijd was geïndexeerd, zou hij meer hebben moeten betalen. Deze vordering wordt begrensd door de verjaringstermijn van 5 jaar. De verhuurder kan de huurder aanschrijven om de achterstallige huur te voldoen, maar tot maximaal 5 jaar terug.

Conclusie

Ook al bent u een of meer indexeringen vergeten: er zijn op basis van deze uitspraak volop mogelijkheden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.