Hinder door grote fotosticker

Blog

Kan een op zichzelf niet aanstootgevende foto onrechtmatige hinder veroorzaken voor de bewoners van een woning die daar uitzicht op hebben? Het Hof Amsterdam boog zich onlangs over deze kwestie.

Transparante fotosticker

De eigenaar van een benedenwoning gelegen te Amsterdam-Zuid heeft deze woning vergroot met een uitbouw. Deze uitbouw grenst aan de tuin van een straat. In de aanbouw voert de eigenaar een mediation-praktijk. Op één van de ramen van de uitbouw is een transparante fotosticker aangebracht van ongeveer 2 meter bij 1.20 meter, voorstellende een man en een vrouw die in de richting van de kijker leunend over een reling met elkaar in gesprek zijn. De transparante fotosticker was zichtbaar vanuit de tuin en de slaapkamer van de tegenovergelegen woning. Met andere woorden, de overburen konden moeilijk om de fotosticker heen.

Kort geding

De overburen van de mediator hebben in kort geding gevorderd dat de transparante fotosticker van het raam diende te worden verwijderd, aangezien deze onrechtmatige hinder zou veroorzaken, onder meer tot gevolg hebbend dat de elfjarige dochter van de overburen niet meer in haar slaapkamer durfde te slapen.

Indringend karakter

In kort geding heeft de kantonrechter de vordering van de overburen toegewezen. Hierbij overwoog de kantonrechter dat de transparante fotosticker prominent zichtbaar is vanuit de tuin en voor de dochter van de bewoners een indringend karakter heeft, met name als deze in de avond wordt verlicht. Hoewel niet kan worden gezegd dat de afbeelding op zichzelf aanstootgevend of iets dergelijks is, is zij mede door de grote afmetingen opvallend en indringend en verstoort zij een rustig beeld van één van de gevels die de intieme kleine stadstuinen omsluiten. Dit terwijl niet valt in te zien dat de mediator de transparante fotosticker niet aan een wand aan de binnenzijde van de aanbouw heeft kunnen bevestigen, dan wel aan een raam aan de andere zijde van de aanbouw, zodat geen hinder wordt veroorzaakt.

Onrechtmatige hinder

Hoewel het wonen in een dicht bevolkt gebied als Amsterdam-Zuid zowel de plicht meebrengt om rekening met elkaar te houden als de gehoudenheid om verdraag­zaam te zijn, zal er altijd een bepaalde mate van hinder moeten worden aanvaard. Waar de grens met onrechtmatige hinder ligt, is niet in het algemeen te zeggen. Dit is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden, het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activi­teiten worden gediend en de mogelijkheid, ook financieel, om maatregelen ter voorkoming van schade te nemen.

Hoger beroep

De mediator is in hoger beroep gegaan, al heeft deze de transparante fotosticker inmiddels wel verwijderd. In hoger beroep benadrukt de mediator dat de afbeelding een neutraal en niet aanstootgevend karakter heeft. Het Hof gaat daar niet in mee. Hoewel het juist is dat de foto een neutraal en niet aanstoot­gevend karakter heeft, kan het Hof niet negeren dat de overburen die uitzicht hebben op de levensgrote foto, hinder ondervinden en dat is ter plaatse niet toegestaan. Deze omstandigheid maakt de afbeelding niet zozeer aanstootgevend, maar ontneemt haar wel degelijk haar neutrale karakter en dat niet alleen voor kinderen.

Angstgevoelens

Volgens het Hof heeft de mediator onvoldoende betwist dat de foto bij de jonge dochter van de overburen angstgevoelens oproept. Hoewel het voor de overburen mogelijk is om de afbeelding vanuit de woning aan het zicht te ont­trekken door de gordijnen te sluiten, neemt dat niet weg dat wanneer zij dit niet willen, de effecten van de fotosticker onverminderd aanwezig zijn. Bovendien wordt de verantwoordelijkheid om hinder te voorkomen, eenzijdig bij die overburen gelegd.

Redelijke alternatieven

Daarnaast acht het Hof van belang dat er redelijke alternatieven voorhanden zijn. De fotosticker kan worden bevestigd aan een raam op de voorzijde van de uitbouw, aangezien voor voorbijgangers de indruk die de afbeelding maakt, een volkomen andere is. Verder kan de fotosticker worden afgedrukt op papier en binnen aan een wand worden opgehangen. Met deze alternatieven ondervinden de overburen geen hinder en is de mediator in de gelegenheid om uit te drukken wat deze met de foto beoogt. Het Hof laat het vonnis van de kantonrechter dan ook in stand en komt tot de conclusie dat de foto onrechtmatige hinder heeft toegebracht.

Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak, neem dan contact op met één van onze specialisten.