Consumentenkoop

Woord

Wanneer is sprake van consumentenkoop?

Heeft u een geschil met betrekking tot een koopovereenkomst, dan is het van belang om vast te stellen of er sprake is van een consumentenkoop. Als er sprake is van een consumentenkoop, dan kan de consument zich namelijk beroepen op het consumentenrecht en de daarbij behorende bescherming tegen een professionele verkoper.

Drie vereisten

Van een consumentenkoop is sprake als er aan drie vereisten is voldaan.

  1. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak. Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is. Denk bijvoorbeeld aan een auto, een boek of een telefoon.
  2. In de tweede plaats moet de koper een natuurlijk persoon zijn die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Of je in het dagelijks leven een bepaald beroep uitoefent, doet niet ter zake, zolang je de koopovereenkomst maar niet in die hoedanigheid hebt afgesloten. Een tandarts die bijvoorbeeld stoelen voor zijn wachtkamer koopt, handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Een tandarts die dezelfde stoelen koopt voor zijn privéwoonkamer, handelt niet in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  3. De verkoper dient wél te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Is aan alle drie de vereisten voldaan, dan is er sprake van een consumentenkoop en komt de consument extra bescherming toe op basis van het consumentenrecht.
Vragen? Neem direct contact op!