De moderne gemeenschap van goederen

Blog

Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar op het moment van sluiting van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Alles wat partijen op dat moment hebben en in de toekomst zullen krijgen is gezamenlijk. Het ontstaan van een gemeenschap van goederen kan worden voorkomen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden maar dat doen veel mensen niet.

Initiatiefwetsvoorstel

Na jaren van discussie over de huidige gemeenschap van goederen, werken VVD, D66 en PvdA aan een initiatiefwetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel willen zij de gemeenschap van goederen moderniseren en daarmee ook beter laten aansluiten bij andere landen. Op basis van dit wetsvoorstel zal alles wat iemand vóór het huwelijk had, zowel bezittingen als schulden, van hem of haar blijven en dus niet gezamenlijk worden. Ook zullen erfenissen en giften buiten de gemeenschap van goederen blijven.

Geen verrassingen

Voorhuwelijks vermogen of voorhuwelijkse schulden zijn vaak nu een reden voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hiermee kan immers worden voorkomen dat de ander ook automatisch deelt in dat vermogen of draagplichtig wordt voor de schuld. Toch doen mensen dat vaak niet. Het kan ook gebeuren dat een van de partners niet op de hoogte is van een voorhuwelijkse schuld en door de gemeenschap van goederen daardoor voor een vervelende verrassing komt te staan. Door het nieuwe wetsvoorstel wordt voorhuwelijks vermogen en voorhuwelijkse schulden standaard uitgesloten. Op het moment dat partijen er toch voor kiezen om dat wel met elkaar te delen dan kunnen zij daaromtrent huwelijkse voorwaarden opstellen.

Eerlijker

Het nieuwe wetsvoorstel is ook eerlijker door de erfenissen en de giften standaard uit te sluiten van de gemeenschap van goederen. Nu is het zo dat een erfenis buiten de gemeenschap van goederen kan vallen door een uitsluitingsclausule door de erflater. Daardoor kan het voorkomen dat de ene partner zijn erfenis wel moet delen omdat er geen sprake is van een uitsluitingsclausule en de andere partner niet. Door het wetsvoorstel wordt deze situatie voorkomen. Alle erfenissen en giften blijven buiten de gemeenschap van goederen.

Belangrijk

Door dit wetsvoorstel is het straks, als het voorstel wet is geworden, van het allergrootste belang dat de aanstaande echtgenoten vóór hun huwelijk in kaart brengen wat hun voorhuwelijks vermogen is en welke privé-schulden er zijn. Dit om later, in het geval van een echtscheiding, te kunnen bewijzen wat als voorhuwelijks vermogen buiten de verdeling moet blijven en welke eventuele schulden privé-schulden zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.