Bij doe-het-zelver lagere kwaliteit als maatstaf bij gebreken?

29/09/15 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten

Vorige week heeft het gerechtshof Den Bosch geoordeeld over de vraag of bij werkzaamheden die door een doe-het-zelver zijn verricht, in dit geval werkzaamheden aan de badkamer, een lagere kwaliteitsmaatstaf gehanteerd wordt.

Koopovereenkomst

Appellante, hierna te noemen “verkoper”, heeft een koopovereenkomst gesloten met geïntimeerde, hierna te noemen “koper”. In deze koopovereenkomst stond onder meer opgenomen dat de woning bij de feitelijke levering de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik als woning nodig zijn. Dit is een gebruikelijke clausule. Daarnaast staat opgenomen dat de koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 50 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. De woning is op 1 april 2009 geleverd.

Gebreken

Op 5 oktober 2012 schakelt de koper de rechtsbijstandsverzekering in omdat medio 2012 is geconstateerd dat het voegwerk en de vloertegels in de badkamer beginnen los te laten en een muffe geur in de badkamer hangt. Het gebruik van de douche wordt afgeraden en het lijkt erop dat de schade oorzaak gelegen is in het feit dat de badkamervloer op onjuiste wijze is aangebracht.

Kantonrechter

Er wordt in een procedure bij de kantonrechter door de koper verzocht om een bedrag van €  9.500,– toe te kennen en dit bedrag te vermeerderen indien en voorzover vervanging van de balklaag nodig is tot €  11.400,–. De kantonrechter heeft de verkoper veroordeeld om een bedrag van €  9.500,– en proceskosten te voldoen.

Gerechtshof

De verkoper gaat in hoger beroep bij het gerechtshof. Er wordt door de verkoper aangevoerd dat er onjuiste vragen aan de deskundige zijn gesteld. Volgens de verkoper had niet gevraagd mogen worden of de werkzaamheden voldoen aan eisen van deugdelijk (vak)werk. Die maatstaf zou te hoog zijn omdat verkoper als doe-het-zelver de badkamer heeft aangelegd en de kopers dus geen professioneel aangelegd en duurzame badkamervloer mogen verwachten.

Maatstaf

Het hof overweegt dat de kantonrechter terecht als maatstaf heeft gehanteerd “de eisen van deugdelijk vakwerk”. Niet alleen omdat de verkoper zelf in zijn conclusie van antwoord heeft gesteld dat hij de badkamer op professionele wijze heeft geplaatst. Maar ook omdat het recht anders dan de verkoper aanvoert, niet zonder meer de regel kent dat bij eigenhandig verrichte werkzaamheden een lagere kwaliteitsmaatstaf heeft te gelden. Er kan alleen een lagere maatstaf gehanteerd worden indien partijen daar expliciete afspraken over hebben gemaakt of expliciete waarschuwingen zijn geuit, maar verkoper heeft het een noch het ander gesteld. Er is bijvoorbeeld geen lagere koopprijs overeengekomen vanwege de kwaliteit van de badkamer en het was ook niet duidelijk zichtbaar dat de badkamer niet aan de eis van deugdelijk vakwerk voldeed.

Kortom: ook een doe-het-zelver moet voldoen aan de eisen van deugdelijk vakwerk. Laat dit arrest een les zijn voor de doe-het-zelvers om een vakman in te schakelen bij onvoldoende kennis van zaken dan wel te waarschuwen dat de kwaliteit van de werkzaamheden lager is dan bij een vakman.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Heeft u vragen over overeenkomsten van aanneming van werk dan wel non-conformiteit van woningen, neem dan contact op met één van onze specialisten.