Bestuurders in de sport hebben een meldplicht bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag

Blog

Schenkeveld Advocaten - stop

De sportwereld zou een veilige omgeving moeten zijn. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassen (top)sporters. Want ook volwassenen topsporters hebben vaak een afhankelijkheidsrelatie met een coach, trainer of begeleider. Toch is (seksueel) grensoverschrijdend gedrag nog altijd een groot probleem in de sport.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Eind 2017 bracht de ‘Commissie De Vries’ – die op verzoek van het NOC*NSF onderzoek deed naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport – een rapport uit. Uit dat rapport bleek dat 12% van de sporters ooit te maken heeft gehad met seksueel overschrijdend gedrag. Dat is 1 op de 8 sporters.

Ook recent verschenen er berichten in het nieuws over seksuele intimidatie en misbruik door coaches, stafleden en medesporters. Begin 2019 bijvoorbeeld, toen atletiektrainer Jerry M. in het nieuws kwam omdat hij tijdens zijn loopbaan als atletiektrainer minstens 9 meisjes misbruikt zou hebben. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Vries en de vele incidenten hebben het NOC*NSF en aangesloten sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren.

Deze meldplicht geldt voor alle 68 sportbonden en sportorganisaties die bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn aangesloten.

Bestuurders en begeleiders hebben een meldplicht

Voor de meldplicht is in het tuchtreglement van het ISR sinds 1 april 2019 een nieuw artikel (artikel 3) in het leven geroepen. De meldplicht houdt in dat bestuurders van sportbonden of sportverenigingen verplicht zijn om vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden bij de aanklager van het ISR. Deze melding moet worden gedaan via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de betreffende bond.

De meldplicht houdt ook in dat als begeleiders een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik hebben, zij verplicht zijn dit aan het bestuur van de sportvereniging te melden.

Leden hebben een meldingsverantwoordelijkheid

Voor leden geldt dat zij geen meldplicht, maar een meldingsverantwoordelijkheid hebben. Vermoeden zij dat er sprake is van seksueel misbruik of seksuele intimidatie? Dan rust op hen de verantwoordelijkheid hiervan melding te maken bij het bestuur van de sportvereniging, behalve als dat in de gegeven omstandigheden niet van het desbetreffende lid verwacht kan worden.

Aanklager Instituut Sportrechtspraak

Het nieuwe reglement geeft de aanklager van het ISR overigens ook de bevoegdheid om, eventueel zonder melding, onderzoek te doen naar seksuele intimidatie. Dit mag hij zelf doen, maar hij mag ook een onderzoekscommissie aanstellen.

Tuchtreglement andere sportbonden

Sportbonden die niet zijn aangesloten bij het ISR, moeten van het NOC*NSF een meldplicht in hun tuchtreglement opnemen. Doen zij dit niet? Dan ontvangen zij vanaf 2021 geen subsidie meer van het NOC*NSF.

Website NOC*NSF

Het NOC*NSF heeft ook een online meldpunt geïntroduceerd tegen grensoverschrijdend gedrag. Op deze website kunnen mensen terecht die vermoedens hebben van zulk gedrag. Daarbij gaat het niet alleen om (seksuele) intimidatie, maar ook over doping en matchfixing, discriminatie en agressie. Verder bevat deze website informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit en is er informatie te vinden over wie een melding kan doen, waar diegene terecht kan en wat er gemeld kan worden.

Vragen?

Ben u bestuurder van een sportbond of sportvereniging en heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u advies, bijvoorbeeld over een tuchtrechtelijke zaak? Neem dan contact op met onze sportrechtadvocaat.