Beëindiging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik bij de verhuur van bedrijfsruimte

Blog

Een beoogd gebruiker van een sportkantine is een aan de verhuurder gelieerde rechtspersoon. De verhuurder dient haar eigen belang door de sportkantine in gebruik te geven aan de beoogde gebruiker.

Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld. Het hof heeft geoordeeld dat de verhuurder aannemelijk heeft gemaakt dat zij het verhuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De verhuurder moet van haar subsidieverstrekker meer eigen inkomsten genereren, zij heeft al het nodige gedaan en zij heeft met rapporten onderbouwd dat zij door het in eigen beheer nemen van het café-restaurant, meer opbrengsten kan generen. Dit oordeel is door de huurder aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad oordeelt als volgt.

Het voorgenomen gebruik door de verhuurder dient duurzaam, persoonlijk en dringend te zijn. Voor de vraag of gebruik door een andere rechtspersoon kan gelden als eigen gebruik door de verhuurder, heeft als hoofdregel te gelden dat persoonlijk gebruik door een ander dan de verhuurder als eigen gebruik kan gelden, indien de verhuurder door het gehuurde aan die ander in gebruik te geven zijn eigen belang dient. Of het eigen belang wordt gediend, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Daarbij kunnen verschillende situaties worden onderscheiden, zoals bijvoorbeeld het geval waarin een dochtervennootschap als verhuurder gebruik door haar moedervennootschap als eigen gebruik aangemerkt wenst te zien, of de situatie dat een verhuurder die directeur en enig aandeelhouder van een vennootschap is het gehuurde aan die vennootschap in gebruik wil geven. Maar er zijn nog meer varianten denkbaar. Bij de beoordeling van de omstandigheden van het geval kan de statutaire doelomschrijving van de verhurende vennootschap een rol spelen, maar het belang kan ook uit andere omstandigheden worden afgeleid. Deze rechtsregels zijn door het hof in acht genomen. De Hoge Raad laat het oordeel van het hof (terecht) in stand.