Aannemingsovereenkomst sluiten? Hier moet u op letten

Blog

Schenkeveld Advocaten - bouwtekening

Bent u van plan een aannemingsovereenkomst aan te gaan? Dan is het belangrijk dat u een aantal zaken inventariseert en duidelijk vastlegt. Daarmee kunt u later in het proces geschillen en vertragingen voorkomen. In dit blog leest u waar u op moet letten.

Inventariseren

Voordat u een overeenkomst van aanneming gaat sluiten, is het van belang om bij elke partij te inventariseren waar de belangen zitten. Sommige opdrachtgevers maakt het bijvoorbeeld niet uit als de oplevering iets later plaatsvindt. In andere gevallen lijdt een latere oplevering tot zeer veel schade. Als blijkt dat de opdrachtgever dit aspect belangrijk vindt, ligt het voor de hand om bijvoorbeeld het aantal werkbare werkdagen vast te leggen, of de opleverdatum.

Het is ook belangrijk om te inventariseren welke problemen de aannemer kan tegenkomen waardoor de opleverdatum mogelijk niet gehaald wordt. Door deze uitzonderingen vast te leggen kan later een discussie worden voorkomen. Bovendien kan de opdrachtgever op basis van deze inventarisatie inschatten of hij met de kanttekeningen die worden gemaakt de overeenkomst nog steeds wil sluiten.

Onderliggende stukken

Nadat de eerste inventarisatie achter de rug is, is het van belang om na te gaan op basis van welke tekeningen en technische beschrijving/bestek het bouwwerk wordt gerealiseerd, en of bijvoorbeeld al een rapport van een constructeur aanwezig is. Ook is het van belang om na te gaan of de vergunning al verleend is, en zo nee, wie de vergunning gaat aanvragen. Spreek af voor wiens rekening eventuele vertraging komt als de vergunning later wordt verleend, en wat er gebeurt als om schorsing van de vergunning wordt verzocht of de vergunning wordt vernietigd. Ook moet worden onderzocht of bodemonderzoeken moeten plaatsvinden, en zo ja, wie dat regelt.

Waarschuwingsplicht

De aannemer moet voor het sluiten van de overeenkomst beoordelen of er aspecten zijn die niet of niet goed kunnen worden uitgevoerd. De aannemer heeft daarvoor een waarschuwingsplicht. Als een woning bijvoorbeeld zonder fundering is getekend, dan moet de aannemer ervoor waarschuwen dat tenminste een fundering (op staal ofwel op palen) noodzakelijk is. Dit lijkt een voor de hand liggend voorbeeld. Uiteraard zijn er ook nog andere aspecten waarvoor moet worden gewaarschuwd.

Afspraken vastleggen

De afspraken die partijen hebben gemaakt moeten worden opgenomen in de overeenkomst. Alle relevante bijlagen, zoals de vergunning, de tekeningen, technische beschrijving/bestek en de begroting moeten worden bijgevoegd. In de overeenkomst moet worden opgenomen waarom deze bijlagen zijn aangehecht, wat er precies wordt gerealiseerd en op basis van welke tekeningen.

Daarnaast moeten eventuele algemene voorwaarden worden overeengekomen en moeten deze voorwaarden bij de overeenkomst worden gevoegd. De partij wiens algemene voorwaarden worden gebruikt, moet achteraf kunnen aantonen dat deze voor of bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst zijn overhandigd.

Als er geen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, is het goed om af te spreken wat er gebeurt in het geval van een geschil. Ook wordt geadviseerd om af te spreken welke procedure wordt gevolgd voor de oplevering. Tot slot is van belang om goed na te gaan of er geen tegenstrijdigheden staan opgenomen in de overeenkomst, en welk document prevaleert als sprake is van een tegenstrijdigheid.

Meer weten?

In mijn volgende blog “5 meest voorkomende geschillen bij aannemingsovereenkomsten” leest u wat de meest voorkomende geschillen zijn en hoe u deze geschillen kunt voorkomen of oplossen. Heeft u vragen of wilt u advies over een overeenkomst van aanneming of een (mogelijk) bouwgeschil? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten van vastgoedrecht om dit vrijblijvend door te spreken.