Aansprakelijkheid hoofdaannemer voor een voorgeschreven onderaannemer onaanvaardbaar?

Blog

Een hoofdaannemer is in principe aansprakelijk tegenover de opdrachtgever voor een wanpresterende onderaannemer. Is hier ook sprake van als de opdrachtgever de hoofdaannemer niet de vrije hand laat in het kiezen van deze onderaannemer? Een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland biedt duidelijkheid.

De feiten

In het voorliggende geval had de opdrachtgever een onderaannemer voorgeschreven aan de hoofdaannemer. De opdrachtgever had alle details van de werkzaamheden, zoals de aanneemsom, de te gebruiken materialen en de begin- en opleverdatum, uitonderhandeld met de onderaannemer. De opdrachtgever verzocht daarna aan de hoofdaannemer om, op basis van de reeds uitonderhandelde voorwaarden, de door de opdrachtgever geselecteerde onderaannemer te gebruiken.

De onderaannemer begaat een montagefout. De opdrachtgever stelt dat vanwege deze wanprestatie van de onderaannemer, zij de hoofdaannemer niet volledig hoeft te betalen. De opdrachtgever stelt dat de hoofdaannemer aansprakelijk is voor de tekortkoming van de onderaannemer.

Juridisch kader

De hoofdregel is inderdaad dat de hoofdaannemer aansprakelijk is tegenover de opdrachtgever voor tekortkomingen van de door hem ingeschakelde hulppersonen, waaronder ook onderaannemers. Het feit dat een aannemer op verzoek van een opdrachtgever een bepaalde hulppersoon/onderaannemer inschakelt maakt dat in beginsel niet anders.

Toch kunnen omstandigheden dat anders maken. In dit geval was belangrijk dat de opdrachtgever de werkzaamheden slechts door één specifieke onderaannemer uitgevoerd wilde zien en dat de opdrachtgever en deze onderaannemer niet rechtstreeks met elkaar wilden contracteren. De hoofdaannemer werd er eigenlijk alleen tussengeschoven. Dan kan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn om de hoofdaannemer verantwoordelijk te houden voor een fout van deze onderaannemer.

De uitspraak

In dit specifieke geval kwam de rechtbank tot dat oordeel: vanwege de bijzondere omstandigheden zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn om de hoofdaannemer tegenover de opdrachtgever aansprakelijk te houden voor deze fout van de onderaannemer.

De rechtbank vindt van belang dat de opdrachtgever niet alleen de onderaannemer heeft voorgeschreven, maar verder is gegaan. De opdrachtgever besliste feitelijk zelf over alle paramaters van de door de onderaannemer uit te voeren opdracht en is zelf met de onderaannemer tot overeenstemming gekomen. De hoofdaannemer was hier op geen enkele wijze bij betrokken en kreeg het verzoek om de volledig uitonderhandelde overeenkomst “ onder zich te nemen”. Hierdoor werd volgens de rechtbank door de opdrachtgever de zorgvuldige selectie van de in te schakelen hulppersoon waartoe de hoofdaannemer gehouden is, in feite van de hoofdaannemer overgenomen. Doordat de hoofdaannemer zelf niet in de gelegenheid is geweest om deze zorgvuldige selectie te doen, zou het in dit specifieke geval niet redelijk zijn om de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor fouten van de onderaannemer bij de hoofdaannemer te laten rusten. De rechtbank oordeelde aldus dat de hoofdaannemer niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk was voor fouten van de (voorgeschreven) onderaannemer.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over bovenstaande uitspraak of heeft u behoefte aan advies over de manier waarop u met opdrachtgevers, hoofdaannemers of onderaannemers contracteert, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Bent u geïnteresseerd in de volledige uitspraak, klik dan hier.