Voorlopige noodweg om bij illegaal gebruikt perceel te kunnen komen

Blog

Schenkeveld Advocaten - yurt

De eigenaar van een erf dat geen eigen toegang heeft tot de openbare weg of tot openbaar vaarwater, kan vorderen dat een noodweg over de naburige erven wordt aangewezen om van en naar zijn erf te kunnen komen. Maakt het nog uit dat de noodweg op een erf uitkomt dat in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt?

Perceel alleen te bereiken per roeiboot

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent een arrest gewezen waarbij dit aan de orde was. Het ging in die zaak om een stuk natuurgrond dat niet op de openbare weg was aangesloten, maar alleen met een roeiboot was te bereiken. Dat is natuurlijk niet ideaal. De eigenaren, die de natuurgrond in 2019 hadden verworven, wilden daarom gebruik kunnen maken van de naastgelegen weidegrond om ook via de openbare weg bij de natuurgrond te kunnen komen.

Illegaal geplaatste yurt

De eigenaren vorderden daarom (onder meer) dat een (voorlopige) noodweg zou worden aangewezen, zodat zij ook te voet en incidenteel met een gemotoriseerd voertuig bij de natuurgrond zouden kunnen komen. De achterliggende reden daarvoor was dat zij op het perceel wilden recreëren in een yurt (een soort nomadetent) die zij daar, zonder de benodigde vergunningen en dus illegaal, hadden neergezet.

Voorwaarden aan noodweg

Het Gerechtshof oordeelt – net als in kort geding in eerste aanleg was gedaan – dat er recht bestaat op een noodweg, maar zij verbindt daar wel voorwaarden aan. De noodweg mag in beginsel alleen in de periode van 15 september tot 1 april mag worden gebruikt. Buiten die periode wordt het perceel, waarop de noodweg is aangewezen, namelijk gebruikt voor grazend vee. Dan moeten de eigenaren van dat perceel daar ongestoord gebruik van kunnen maken. Dat belang weegt zwaarder dan het belang van de eigenaren van de natuurgrond om gebruik te maken van de noodweg om bij hun illegaal geplaatste yurt te kunnen komen. Dat moeten ze, plat gezegd, dan maar met de roeiboot doen.

Waar moet u op letten?

Het wordt niet met zoveel woorden gezegd door het Gerechtshof, maar het lijkt erop dat in deze belangenafweging is meegenomen dat de yurt illegaal is neergezet. Dat lijkt afbreuk te hebben gedaan aan de belangen om bij de natuurgrond te kunnen komen. Dit had kunnen worden voorkomen als voor de plaatsing van de yurt een vergunning zou zijn verkregen; dan was de belangenafweging mogelijk anders uitgevallen.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze secties Overheidsrecht of Vastgoedrecht.

Het arrest van het Gerechtshof is hier te vinden.