Blogs

Verduurzaming bestaand vastgoed via PPS-overeenkomst

24/12/15 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten

Aangezien het thema duurzaamheid in het vastgoed een steeds grotere rol gaat spelen, wordt aan ons regelmatig de vraag gesteld op welke wijze de overheid samen met ontwikkelingsmaatschappijen hierover afspraken kan maken. Onderstaand wordt hierop een toelichting gegeven.

De overheid kan samen met ontwikkelingsmaatschappijen in een zogenaamde publiek private samenwerking een overeenkomst sluiten (PPS-overeenkomst). Deze overeenkomst kan zien op de ontwikkeling van woningen, bedrijfsterreinen, maar ook specifiek op bijvoorbeeld de ontwikkeling van windmolens of velden voor zonne-energie.

Een PPS-overeenkomst is een zogenaamde bevoegdhedenovereenkomst. Dit betekent dat de overheid zich verplicht tot bepaalde inspanningen. Deze inspanningen zien over het algemeen op het publiekrechtelijke deel van de overeenkomst. Het College kan zich bijvoorbeeld inspannen om een bestemmingsplan aan de Raad voor te leggen waarin het project staat opgenomen. De overheid kan op haar beurt dan weer van de ontwikkelingsmaatschappij verlangen dat de gebouwen aan bepaalde eisen voldoen. Eén van deze eisen kunnen één of meerdere duurzaamheidseisen zijn.

Mocht de overheid de overeenkomst niet nakomen dan is het mogelijk om via het bestuursrecht een beroep te doen op het vertrouwensbeginsel en aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) te verzoeken om alsnog te bepalen dat het project in het bestemmingsplan moet worden opgenomen. Mocht de Afdeling hier niet in meegaan dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen om schadevergoeding bij de civiele rechter. Omgekeerd kan de overheid de ontwikkelingsmaatschappij ook houden aan de toezeggingen die zijn gedaan. Mochten deze toezegging niet worden nagekomen dan kan nakoming worden verzocht eventueel onder verbeurte van een boete en/of schadevergoeding. In het geval sprake is van een tekortkoming die de ontbinding rechtvaardigt kan de overheid zelfs de overeenkomst ontbinden en een boete dan wel schadevergoeding vorderen.

Het voorgaande neemt echter niet weg dat het sluiten van een PPS-overeenkomst met de overheid goede mogelijkheden biedt om daarin direct de verduurzaming van vastgoed of de realisatie van andere duurzame projecten in mee te nemen. Heeft u advies nodig voor het opstellen van een dergelijke PPS-overeenkomst, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs