Toekomstige beoordeling verzoek om opheffing dwangsom

Blog

Het bestuursorgaan kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom opheffen als de last een jaar van kracht is geweest zonder dat een dwangsom is verbeurd. In de last hoeft niet te worden vooruitgelopen op opheffing. Wordt een verzoek daartoe ingediend, dan zal de burgemeester tegen het licht van de dan geldende regelgeving op grond van de feiten en omstandigheden, die zich dan voordoen een besluit moeten nemen. Zo oordeelt de Afdeling op 18 mei 2016.

Aanleiding last onder dwangsom

Op 15 december 2014 wordt labrador Faya doodgebeten in Noordduinen in Katwijk door 6 agressieve, loslopende honden. De eigenaresse van de honden weet dat haar honden agressief kunnen zijn naar andere honden. Eén van de honden heeft ook al een aanlijn- en muilkorfverplichting. Toch heeft de eigenaresse haar honden op de bewuste dag laten loslopen, waardoor Faya is doodgebeten

Geen honden

Op 6 maart 2015 heeft de burgemeester van Katwijk een last onder dwangsom aan de eigenaresse van de honden opgelegd. Die houdt in dat zij geen honden mag houden of aanwezig hebben. Per overtreding verbeurt zij een dwangsom van € 1.000,- met een maximum van € 10.000. De eigenaresse heeft bezwaar gemaakt en beroep ingesteld. Het zowel het bezwaar als ingestelde beroep is ongegrond verklaard.

Inzet hoger beroep

De eigenaresse bestrijdt niet de oplegging van de last onder dwangsom. Zij stelt dat de last onduidelijk is. Daaruit blijkt niet aan welke eisen zij moet voldoen om weer honden te mogen houden. In de last onder dwangsom staat vermeld dat na afloop van een termijn van één jaar een verzoek om een hond aanwezig te hebben in overweging zal worden genomen. Er zal dan moeten worden beoordeeld of de last is overtreden en of er meldingen van overlast zijn geweest. Volgens de eigenaresse kan de last niet in werking treden omdat zij geen honden meer heeft. Het zou dan slechts kunnen gaan om meldingen van overlast. Gelet op het feit dat zij geen honden heeft, zouden ook meldingen van overlast kunnen worden betrokken die geen relatie hebben met bijtincidenten.

Overwegingen Afdeling

In hoger beroep vangt de eigenaresse opnieuw bot. De Afdeling vindt dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat niet vooruit kan worden gelopen op de vraag of de last onder dwangsom na een jaar zal worden opgeheven. De burgemeester zal bij een verzoek om opheffing alle feiten en omstandigheden moeten bekijken en afwegen tegen de dan geldende regelgeving en vervolgens een besluit nemen.

Conclusie

Een bestuursorgaan hoeft bij het opleggen van een last onder dwangsom niet te vermelden op welke gronden de last kan worden opgeheven. Pas als een verzoek om opheffing van de last wordt ingediend, dient te worden beoordeeld of tot opheffing kan worden overgegaan.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraak.