Is de Gemeente aansprakelijk voor scheurvorming door werkzaamheden?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Sleutels huis

Bij de uitvoering van (weg)werkzaamheden wordt vaak zwaar materieel ingezet. Daarnaast worden wegen afgezet en wordt het verkeer omgeleid. Dat kan tot schade leiden, bijvoorbeeld tot scheurvorming in de nabijgelegen woningen. Als die schade zich voordoet, wie is daar dan aansprakelijk voor?

Herinrichtingswerkzaamheden

De kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarin deze vraag voorlag. In die kwestie zijn in opdracht van een (niet nader genoemde) gemeente herinrichtingswerkzaamheden verricht. Als gevolg daarvan is, volgens omwonenden, scheurvorming in hun woning opgetreden. Zij eisen dat de gemeente die schade vergoedt.

Zonken in de weg

Zij stellen dat de scheurvorming is ontstaan doordat in verband met de werkzaamheden bepaalde wegen zijn afgesloten, waardoor verkeer moest worden omgeleid. Door die omleiding zou meer zwaar vrachtverkeer langs hun woning zijn gereden, over een weg met verzakkingen (zogenaamde ‘zonken’). Dat zou tot trillingen, scheurvorming, en een schade van (afgerond) € 8.000,- hebben geleid.

Aansprakelijkheid van de gemeente

De kantonrechter overweegt dat de gemeente pas aansprakelijk is als de weg ‘in een staat van onderhoud verkeert die beneden het niveau ligt dat voor een weg als waarom het gaat van de gemeente kan worden geëist’ en dat dit mede afhangt van ‘de financiële armslag die de gemeente had’. De enkele aanwezigheid van ‘zonken’ in de weg is daarvoor niet voldoende.

Causaal verband

Er moet sprake zijn van een causaal verband tussen de zonken in de weg en de scheurvorming. Daarvan is geen sprake. De bewuste weg voldeed aan de daaraan te stellen eisen overeenkomstig de (CROW-)normen (althans, het tegendeel kon niet worden bewezen). Dat de scheurvorming vóór herinrichting niet aanwezig waren, zoals de omwonenden hebben gesteld, betekent evenmin dat die door de trillingen zijn veroorzaakt.

Vorderingen worden afgewezen

Door het ontbreken van een causaal verband, wordt geoordeeld dat de gemeente niet aansprakelijk is. De vorderingen van de omwonenden worden afgewezen en zij worden veroordeeld in de kosten van procedure van € 600,-.

Waar moet u op letten?

De gemeente zal bij beslissingen over herinrichtingen mede moeten meenemen op welke wijze verkeer wordt omgeleid. De daarvoor aan te wijzen wegen zullen moeten voldoen aan de daaraan te stellen vereisten. Het kan daarnaast wijs zijn om voor de uitvoering van de werkzaamheden eventueel al aanwezige scheurvorming vast te (laten) leggen, zodat niet in discussie kan zijn dat die pas door de werkzaamheden zijn ontstaan of zijn verergerd.

Advies of rechtsbijstand nodig?

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze secties Vastgoed en Overheidsrecht.

Het vonnis van de kantonrechter is hier te vinden.