Gezag over kinderen bij niet getrouwde ouders

Blog

Ouders die getrouwd zijn krijgen allebei automatisch gezag over het kind dat wordt geboren. Ongetrouwde ouders hebben niet automatisch beiden gezag, ook niet als het kind door de vader wordt erkend. De moeder heeft dan alleen gezag.

Ongetrouwde vader moet gezag bij de rechtbank aanvragen

Om ervoor te zorgen dat beide ongetrouwde ouders gezag krijgen moet het gezag na de erkenning nog apart worden aangevraagd bij de rechtbank. Dat weten ouders vaak niet temeer omdat gemeenten bij de erkenning de ouders daar niet altijd op wijzen. Vervolgens wordt de laatste stap, het aanvragen van gezag bij de rechtbank nogal eens vergeten of op de lange baan geschoven. Het aanvragen van gezag is belangrijk omdat de vader dan kan meebeslissen over de opvoeding en de verzorging.

Problemen bij uit elkaar gaan als gezag niet is aangevraagd 

Wanneer de ouders dan uit elkaar gaan ontstaan er vaak veel problemen. De vader heeft geen gezag en daardoor kan hij vaak niet meebeslissen over de verzorging en de opvoeding. Als gevolg van het feit dat de relatie tussen ouders is vertroebeld is de bereidheid om dat in onderling overleg te doen er vaak niet. Wil de vader wel meebeslissen over de verzorging en de opvoeding en de moeder weigert medewerking dan leidt dat vaak tot diverse procedures bij de Rechtbank die uiterst moeizaam en onaangenaam zijn.

Wetsvoorstel: automatisch gezag toekennen bij erkennen kind

Het is belangrijk dat de ongelijkheid voor wat betreft het gezag bij getrouwde en ongetrouwde stellen wordt opgeheven. Vandaar dat een wetsvoorstel zal worden ingediend en dat zal dan dat onderscheid opheffen. Het wetsvoorstel is om ongehuwde vaders die hun kind erkennen automatisch gezag toe te kennen. Dat is een goede ontwikkeling, zeker nu uit cijfers blijkt dat vier op de tien baby’s ongetrouwde ouders hebben.

Totdat die wet er is, zullen ongetrouwde ouders het gezag dus zelf moeten regelen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.