Gevolgen Besluit Houders van Dieren per 1 juli 2014

Blog

In dit artikel geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en vereisten van het Besluit Houders van Dieren die gelden voor verkopers en houders van gezelschapsdieren.

Op 1 juli 2014 is een aantal wijzigingen in het Besluit Houders van Dieren (hierna: het “Besluit”)  in werking getreden. Zij zijn een gevolg van de Europese Overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren. Een deel daarvan is verwerkt in het Besluit en een deel in de Wet Dieren. In het artikel geven wij u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen en vereisten van het Besluit die gelden voor verkopers en houders van gezelschapsdieren.

Vervallen Honden- en Kattenbesluit

Het Honden- en Kattenbesluit is met de inwerkingtreding van het Besluit voor het grootste gedeelte vervallen en in het Besluit geïncorporeerd. Er gelden nieuwe eisen die ook gelden voor andere dieren dan honden en katten. Wij geven u een aantal praktische tips zodat u tijdig en op efficiënte wijze kunt voldoen aan de nieuwe vereisten. Veel moet zich nog uitkristalliseren zodat dit artikel moet worden gezien als een leidraad.

Houden van gezelschapsdieren ten behoeve van opvang

Checkt u na het lezen ook uw belangenorganisaties. In dit artikel hebben wij ons verder beperkt tot een bespreking van de vereisten met betrekking tot de handel in en het houden van gezelschapsdieren ten behoeve van opvang. Wij streven ernaar ook voor andere dieren overzichten te maken. Houdt u in dit kader onze website en de website van het Clusius College (http://www.clusius.nl/) in de gaten.

Download

Klik om volledige leidraad/artikel te downloaden.

Schenkeveld Advocaten - RTEmagicC_Voorblad_Besluit_Houders_van_Dieren_02_pdf