EU akkoord met fosfaatrechten. Invoering 1 januari 2018

Blog

De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij goedgekeurd. In 2016 keurde de Commissie het stelsel onverwacht nog af wegens ongeoorloofde staatssteun. Het huidige stelsel heeft volgens de Commissie tot doel de fosfaatproductie in Nederland te beperken tot het fosfaatplafond en levert geen ongeoorloofde staatssteun meer op.

Het wetsvoorstel fosfaatrechten was al aangenomen door het Nederlandse parlement. Hierdoor zullen de fosfaatrechten met ingang van 1 januari 2018 worden ingevoerd.

Als gevolg van het stelsel mogen Nederlandse boeren op hun bedrijf straks niet meer mest produceren dan het aantal fosfaatrechten dat aan het bedrijf is toegekend. Het aantal fosfaatrechten is in beginsel gelijk aan het aantal koeien dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was. Indien meer mest wordt geproduceerd dan het aantal fosfaatrechten, riskeert de boer een boete. Tegen de toekenning van het aantal fosfaatrechten en tegen een opgelegde boete kan bezwaar of beroep worden ingesteld.

Heeft u vragen over fosfaatrechten of over de mogelijkheden van bezwaar en beroep, neemt u gerust contact op met een van onze agrarisch recht specialisten.