De berekening van de transitievergoeding wijzigt per 1 januari 2020!

Blog

Schenkeveld Advocaten - transitievergoeding

Waarschijnlijk weet u het al: op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (“Wab”) in werking. Eerder schreven wij al over de belangrijkste wijzigingen m.b.t. de Wab. Een van de wijzigingen betreft de berekening van de transitievergoeding. Bent u de werknemer straks een hogere of juist lagere vergoeding verschuldigd bij het einde van het dienstverband?

Transitievergoeding in 2020: vanaf dag één

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding. Oók tijdens de proeftijd. Onder het huidige recht kunnen werknemers pas na een dienstverband van minimaal twee jaar aanspraak maken op transitievergoeding.

Transitievergoeding in 2020: een derde maandsalaris voor elk dienstjaar

Ook de berekening van de transitievergoeding wijzigt. Op dit moment is de transitievergoeding een derde maandsalaris per gewerkt jaar en na tien dienstjaren een half maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt de opbouw van de transitievergoeding voor iedereen gelijk: een derde maandsalaris voor elk gewerkt dienstjaar, ongeacht de duur van het dienstverband.

Tijdelijke regelingen komen te vervallen

Naast de gewijzigde berekening van de transitievergoeding op grond van de Wab, komt er met ingang van 1 januari 2020 ook nog een tweetal regelingen (overgangsrecht) te vervallen:

  • 50-plussers met een lang dienstverband (minstens 10 jaar) hebben geen recht meer op een hogere vergoeding, en;
  • kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) kunnen geen beroep meer doen op de overbruggingsregeling indien zij werknemers ontslaan wegens een slechte financiële situatie.

Compensatieregelingen

Naast bovengenoemde wijzigingen, willen wij u nogmaals – wij schreven eerder een blog over de compensatieregeling voor de transitievergoeding – wijzen op de compensatieregeling. Vanaf 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Werkgevers kunnen op grond van deze regeling de transitievergoeding bij het UWV terugvragen die zij hebben betaald aan werknemers die wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) zijn ontslagen.

Ook is er per 1 januari 2021 een compensatieregeling in werking getreden die ziet op bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de kleine werkgever (minder dan 25 werknemers).

Transitievergoeding in 2020: hoger of lager?

Op grond van deze nieuwe berekening is in veel gevallen een lagere transitievergoeding verschuldigd. Zo betaalt u vanaf 1 januari 2020 voor oudere werknemers met een lang dienstverband naar verhouding een stuk minder. Afscheid nemen van werknemers met korte dienstverbanden wordt vanaf 1 januari 2020 duurder. Dit zal echter geen hoog bedrag zijn.

Overgangsrecht

De gewijzigde berekening van de transitievergoeding treedt op 1 januari 2020 onmiddellijk in werking. Dit betekent dat als een arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 eindigt, de nieuwe regels gelden. De oude regels blijven van kracht in het geval een ontbindingsverzoek wordt ingediend of een ontslagvergunning wordt aangevraagd voor 1 januari 2020, ook als de arbeidsovereenkomst pas eindigt na 1 januari 2020.

Heeft u vragen over de transitievergoeding of over een eventuele ontslagprocedure? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Lees ook: Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding (2020)?