Corona en intellectuele eigendomsrechten

Blog

Schenkeveld Advocaten - businessplan

Heeft uw onderneming de juiste structuur met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten als de onderneming onverhoopt failliet gaat? Als dat niet het geval is, kunt u dat nu nog repareren?

Rechten van intellectuele eigendom belangrijke assets

Door de Corona maatregelen komen zeer veel ondernemingen in financiële problemen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat sommige ondernemingen uiteindelijk failliet zullen gaan. Veel ondernemers zullen daarna weer een nieuwe onderneming willen opzetten. Het liefst met dezelfde handelsnaam, dezelfde producten, octrooien en merken. Indien voornoemde rechten echter in de failliete boedel vallen dan kan zal de curator deze kunnen verkopen. Bijvoorbeeld aan een concurrent. U kunt dan in feite niet meer een zelfde nieuwe onderneming opstarten. De verkrijger van de rechten zal daar dan tegen protesteren. Hij kan dat dan doen omdat hij de rechten in eigendom heeft verkregen.

Rechten van intellectuele eigendom vaak buiten de werkmaatschappijen gebracht

Om dit soort problemen voor te zijn, hebben veel ondernemers hun rechten van intellectuele eigendom buiten hun werkmaatschappijen gebracht. De werkzaamheden en het personeel zijn dan in de ene B.V. ondergebracht en een andere B.V. houdt de rechten van intellectuele eigendom. Dit wordt dan de houdstermaatschappij of holding genoemd. De UBO van beide ondernemingen is vanzelfsprekend dezelfde. De holding neemt niet of nauwelijks deel aan het economisch leven. Daarom is er veel minder risico op faillissement dan bij de werkmaatschappijen die de handelscontracten sluiten. Deze structuur kan zo van meet af aan zijn gekozen of in het verleden door verkoop en overdracht zo zijn gemaakt. De houdstermaatschappij van de rechten van intellectuele eigendom verleent dan een licentie aan de werkmaatschappij voor het gebruik van de rechten. In de licentie staat dan dat de licentie-overeenkomst kan worden opgezegd wanneer er bijvoorbeeld faillissement wordt aangevraagd. Als de werkmaatschappij van deze ondernemers onverhoopt failliet gaat dan kan de ondernemer/UBO vrij simpel een zogenaamde doorstart maken door middel van het verlenen van een licentie door de houdstermaatschappij aan een andere werkmaatschappij. De curator kan hier in beginsel weinig aan doen.

Reparatie mogelijk?

Kunt u de situatie nu nog repareren als u de rechten van intellectuele eigendom in de werkmaatschappij heeft ondergebracht in plaats van in een houdstermaatschappij? Dat is dus belangrijk als u uw oude rechten wilt blijven gebruiken (zonder te hoeven afrekenen met de curator). Dat kan maar is niet gemakkelijk. De reden daarvoor is dat de overdracht van de rechten (of het verlenen van een licentie) door de werkmaatschappij aan de houdstermaatschappij en de verlening van een licentie aan de werkmaatschappij paulianeus kan zijn. Na het onverhoopte faillissement kan de curator namelijk overeenkomsten die de failliet voor het faillissement onverplicht heeft verricht vernietigen  indien de failliet bij het verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn (artikel 42 van de Faillissementwet). De Faillissementwet werkt daarbij met diverse bewijslastomdraaiingen die van toepassing kunnen zijn. Het komt er in feite op neer dat voor de rechten dient te worden betaald althans dat de boedel niet mag worden benadeeld.

Onderneem op tijd actie!

Het vergt vakwerk om een dergelijke structuur “compliant” te maken. De advocaten van Schenkeveld kunnen u hierbij helpen. Zij hebben de kennis en vaardigheden de structuur zo efficient en compliant mogelijk op te zetten. Dus als u nog actie wilt ondernemen dan kan dat. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 072-514 46 66