Blogs

Compensatie mogelijk bij fosfaatreductieplan als veehouder in bijzondere mate is getroffen

27/08/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 21 augustus 2018 uitspraak gedaan over de op grond van de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 opgelegde heffingen. Onder omstandigheden is compensatie mogelijk. Wanneer is dat het geval?

De Regeling Fosfaatreductieplan 2017 (hierna: Regeling)

De Regeling houdt –kort gezegd in- in dat melkveehouders een heffing betalen als hun veestapel groter is dan op 2 juli 2015. De veehouders zijn het niet eens met deze Regeling en hebben om deze reden beroep ingesteld bij Het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bepaald dat er geen algemene regel is waarom veehouders schadeloos gesteld zouden moeten worden. Wel moet er in sommige gevallen compensatie worden betaald.

Compensatie veehouders

Indien een veehouder door de Regeling in bijzondere mate wordt getroffen in vergelijking tot de gemiddelde melkveehouder, is dat een reden om compensatie toe te kennen. Voor een individuele uitbreidende melkveehouder kan de Regeling namelijk zo verstrekkend zijn dat de minister daaraan niet zonder enige vorm van compensatie of ontheffing van de betalingsverplichting, voorbij kan gaan. De minister moet om die reden op individueel niveau de belangen tegen elkaar afwegen en kan niet volstaan met een enkele verwijzing naar het ondernemingsrisico. Van belang is dat de veehouder daarbij aangeeft in welke mate diegene financieel wordt getroffen en welke gevolgen dit bijvoorbeeld heeft voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering.

Om dit aan te tonen, moet door de veehouder inzicht worden verstrekt in al zijn bedrijfsmatige gegevens en omstandigheden, zoals vermogenspositie, de totale financieringspositie, eventuele nevenactiviteiten of overige inkomsten, eventuele mogelijkheden om de overtollige bedrijfsmiddelen op andere wijze aan te wenden etc. De veehouder moet ook nog inzichtelijk maken waarom die gegevens maken dat sprake is van een disproportionele last. Bovendien moet worden aangetoond dat de investeringen daadwerkelijk betrekking hebben op de (voorgenomen) groei van het bedrijf die door het Fosfaatreductieplan wordt getroffen. U kunt het voorgaande nalezen op de website van rechtspraak.nl

Mocht u vragen hebben over compensatie of andere vragen over agrarisch recht dan kunt u zich tot één van onze specialisten wenden.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs