Beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis

Blog

Op 1 september 2016 treedt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Deze regeling biedt meer bescherming dan voorheen aan het privévermogen van de erfgenamen.

Aanvaarden nalatenschap

Als iemand overlijdt, dan kunt u als erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij zuivere aanvaarding heeft u als erfgenaam recht op de bezittingen maar ‘krijgt’ u ook de schulden van de nalatenschap. Een oplossing is beneficiaire aanvaarding. Dan wordt, kort gezegd, vastgesteld welke goederen en schulden de nalatenschap omvat. Vervolgens kan worden bekeken of de nalatenschap genoeg middelen bevat om de schulden te betalen. De erfgenaam is niet met zijn privévermogen aansprakelijk.

Onbewuste zuivere aanvaarding

Zuivere aanvaarding vindt bewust plaats middels een verklaring bij de griffie van de rechtbank. Maar een nalatenschap kan ook onbewust zuiver worden aanvaard, namelijk door bepaalde gedragingen van erfgenamen. Denk aan het meenemen van de bezittingen of het erkennen van een schuld van de overledene. Dat kan vervelend uitpakken. Zuivere aanvaarding kan niet meer ongedaan worden gemaakt  en de erfgenaam dient de schulden van de nalatenschap uit zijn privévermogen te voldoen.

Nieuw stelsel

Aan deze onwenselijke en onpraktische situatie komt vanaf 1 september 2016 een einde. Door de nieuwe wet komt zuivere aanvaarding pas tot stand als bezittingen uit de nalatenschap daadwerkelijk worden verkocht of op een andere manier worden onttrokken aan schuldeisers.  Dat is voor een erfgenaam zowel financieel als praktisch een verbetering ten opzichte van het oude stelsel.

Tot slot geeft de wet nog de mogelijkheid voor een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard maar tegen een onverwachte schuld oploopt. Dat is bijvoorbeeld het geval indien pas na overlijden van de erflater duidelijk wordt dat deze tijdens zijn leven schadeplichtig was op grond van een onrechtmatige daad. De erfgenaam kan in dat geval binnen drie maanden na ontdekking van de schuld de kantonrechter verzoeken om bescherming.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.